ר' לוי יצחק מברדיטשוב

ר' לוי יצחק מברדיטשוב

ר' לוי יצחק מברדיטשוב [הוסקוב 1740 – ברדיטשוב 1809 (תק"ע)]
מגדולי האדמו"רים החסידיים, ידוע גם בכינוי "סנגורם של ישראל".
ר' לוי יצחק נולד למשפחת רבנים ידועה בגליציה. הוא התפרסם בידיעותיו הרבות בתורה, ואף בחוגי המתנגדים העריכו את גדלותו בתורה.
לאחר נישואיו עבר לעירו של חותנו, ר' פרץ, שהיה מעשירי העיר לברטוב שבמחוז לובלין שבפולין. בתקופה זו התוודע ר' לוי יצחק לר' שמלקה מניקלשבורג, והוא הביא אותו לחצרו של רבו, המגיד ממזריטש. ר' לוי יצחק הפך לאחד מתלמידיו הקרובים של המגיד, וככל הנראה רבות מתורות המגיד המצויות בידינו נערכו על ידי ר' לוי יצחק.
ר' לוי יצחק היה רבה של פינסק ושל זליחוב. בלחץ חוגי המתנגדים לחסידות נאלץ לנדוד ממקום למקום, עד שבשנת 1785 הגיע לעיר ברדיטשוב שבאוקראינה. בעיר זו התמנה לאב בית דין ובה קנה את מעמדו כרב, כמנהיג חסידי, כצדיק וכאיש ציבור שפעל למען כלל היהודים. בברדיטשוב חי ופעל במשך כ-25 שנה עד לפטירתו. בשונה מרבים ממורי החסידות בני דורו, היה רבי לוי יצחק רב של עיר חשובה, ולא רק 'רבי' ואדמו"ר. תחת הנהגתו של ר' לוי יצחק הפכה ברדיטשוב למרכז חסידות לכל הסביבה.
ר' לוי יצחק זכה לכינוי "סנגורם של ישראל". כינוי זה מכוון לעיסוקו הרב בזכויותיהם של עם ישראל. לשיטתו, הדגשת הטוב והחיובי שבכל יהודי היא הדרך הנכונה להועיל ולהביא לשיפור. לשיטתו, רק אדם העוסק בזכויותיהם של עם ישראל ראוי להיות מנהיג (סיפורים: מעשה בעגלון, טלית ותפילין, להתפלל כמו תינוק).
משמעות נוספת לכינוי זה מכוונת למנהגו של רבי לוי יצחק לנהל ויכוחים נוקבים וישירים עם אלוהים. מסורות רבות מתארות את תפילותיו ואת השיחות שניהל עם אלוהיו בהיותו שליח ציבור. ברגעים אלה היה ר' לוי יצחק "סנגור" המייצג את עמו, מתווכח ואף תובע את זכויותיהם. תפילות משמו ידועות גם בלחנים המיוחסים לו (סיפור: למה דווקא אנחנו?).
תכונה נוספת שבה נודע רבי לוי יצחק, היא ההתלהבות הרבה וההתרגשות שליוותה את תפילותיו ואת עשיית המצוות. תכונה זו הביאה גם לביקורת נגדו מצד המתנגדים לחסידות, אך גם לביקורת פנימית בתוך התנועה החסידית.
ר' לוי יצחק כתב ספר דרשות על פרשות השבוע בשם "קדושת לוי", שחלקו הראשון יצא לאור עוד בחייו. קברו שבברדיטשוב משמש גם כיום מוקד חשוב לעלייה לרגל.
ר' לוי יצחק לא הקים אחריו שושלת חסידית אך השפעתו על התנועה החסידית גדולה מאוד. דמותו אף שימשה השראה לסופרים, להוגים ולמוזיקאים לאורך הדורות.

איפה הצדק? ר' לוי יצחק מברדיטשוב העז לחבר תפילות, שבהן היה מתווכח ותובע צדק מן הבורא. תפילות אלה הפכו לנכס תרבותי חשוב, וזכו להתייחסויות רבות.
בדרך הטבע או בדרך נס? בפשטות או במופתים? שני אדמו"רים שונים עם דרכים שונות להיפקד בבנים, ואחרי שניהם לא כדאי להרהר
ר' לוי יצחק מברדיטשוב מעז "לאיים" על אלוהיו. הוא מזכיר לו כי השליטה ניתנה בידי הצדיקים שבעולם הזה, ולכן "עדיף" לאלוהים להנהיג את העולם בחסד
לפני מותו מבטיח הרבי מאפטא להביא את הגאולה מיד כשיגיע אל העולם העליון. אולם הוא לא הראשון שחשב על כך - גם ר' לוי יצחק מברדיטשוב הבטיח שיעשה זאת, ולא קיים את הבטחתו.
כיצד גרמו בגדים ישנים ומרופטים לשינוי גזר דינו של אדם שמרד במלך, ובמה דומה הדבר לתקיעת השופר בראש השנה?
בענייני ממון אנחנו בודקים היטב שלא ירמו אותנו. כשהדברים נוגעים לעניינים רוחניים או דתיים - אנחנו זהירים פחות. ר' לוי יצחק מברדיטשוב הוכיח זאת בשיחה שניהל עם קצב בהונגריה
ר' לוי יצחק מברדיטשוב נודע בהתלהבות הרבה המלווה את עשיית המצוות שלו. בליל הסדר הוא מתרגש כל כך, עד שה"סדר" משתבש לחלוטין
ר' לוי יצחק מברדיטשוב יודע על חסיד המתפלל לפרנסה שתאפשר לו להתמסר לתורה ולתפילה. הוא אומר לאותו חסיד כי ייתכן שהאל רוצה דווקא את התורה והתפילה שבאות מתוך דאגות היומיום
ר' לוי יצחק מסרס את משמעות המילים של תפילת הימים הנוראים, כדי לדבר על ההבדל שבין יהודים וגויים, ו"ללחוץ" על השופט - על אלוהים - לשפר את מצבם של בני עמו
ברכה מילד חשובה לעיתים יותר מברכתו של מבוגר. ר' נפתלי מרופשיץ פוגש ילד ומבקש ממנו לברך אותו.
כיצד לומדים חסידות? בסיפור זה מנסה חותנו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב להבין מה הם 'חומרי הלימוד' שמהם למד חתנו הצעיר להיות חסיד.
מדוע בירך הרבי? ר' לוי יצחק מברדיטשוב בירך אנשים שסיימו את תפילתם בברכת "ברוכים הבאים". רק אז הם "חזרו" מן המקומות הרחוקים שבהם שוטטו במחשבותיהם.
ר' לוי יצחק מגלה כי היצר הרע שלו הוא בן דמותו. הוא מבין כי גם במעשיו הטובים, בלימוד התורה שלו ובחסידות בה הוא נוהג, נוכח היצר הרע.
הציבור מתנגד לחזן ומרעיש בכוונה בתפילה, אך כורך הספרים הצנוע לא שם לב לכך. כיצד זכה כורך ספרים עני שייולד לו בן כמגיד מקוז'ניץ הנודע? ומדוע לא הבחין במהומה שהתחוללה בבית הכנסת?
מה היה כתוב במכתב בלי המילים? האם ייתכן שהמילים כלל אינן חשובות? ואולי המכתב לא היה ריק מתוכן?
פגישתם של החסידים עם משפחה מופלאה של "אשכנזים" - יהודים מודרניים מהעיר וינה - לימדה אותם כי ייתכן שיש קדושה ואיכות במקומות בלתי צפויים
מדוע גרם הבעש"ט שישתכח הנס שעשה, ומדוע שכחה זו נחשבת לפלא גדול אף יותר מן הנס הראשון?
כיצד יכול סַבָּל פשוט לערוך את ליל הסדר טוב יותר מן הצדיק?
הבורא שוחט מספיק טוב? החמרה יתרה בהלכה עלולה להביא למצב שבו יימצאו כמה "צדיקים" שלא יסמכו על כשרותו של האוכל שיגיש להם הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא.
השאלה הרגילה "מה שלומך" הופכת בפיו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב לשאלה רצינית, הנוגעת לעולם הרגשי והנפשי של האדם
מה גרם לאיש ההשכלה לשנות את דרכו? לפעמים אנחנו ממש בטוחים בצדקת דרכנו. רבי לוי יצחק מבַּרְדִיטְשׁוֹב מציע שלא נהיה "צודקים" מדי, ונשאל מדי פעם את עצמנו - ומה אם אני טועה?
הילד הקטן חיקה את האופן שבו ר' לוי יצחק מברדיטשוב מתפלל בהתלהבות. הרבי לא נעלב מכך כלל, משום שהילד אולי התחפש עכשיו לרבי, אולם בעתיד הוא יהיה בעצמו רבי חשוב.
האם אין בחשבון הנפש של ר' לוי יצחק הונאה עצמית או היתממות?
למה לקחת מעני את המעט שיש לו? ר' לוי יצחק מברדיטשוב לוקח למגיד מקוז'ניץ את המעיל דווקא כשקר בחוץ, ומלמד אותו לגלות את מה שיש בו
מהי משמעות התקיעה בשופר? ר' לוי יצחק מברדיטשוב דוחה את כל התוקעים בעלי הכוונות הקבליות ובוחר דווקא באדם בעל כוונות פשוטות וכנות
כיצד לימד רבי לוי יצחק מבַּרדיטשוֹב אדם עשיר מהי מצוות הכנסת אורחים, ומדוע מצווה זו קשורה דווקא בדמותו של אברהם אבינו ולא בדמותו של לוט, בן אחיו, שנהג לכאורה בדיוק כמוהו?
האם ניתן לשלוט ברוח הקודש? מדוע הרב מבקר את תלמידו על כך?
כולם מחכים לראות את אליהו הנביא, ונדמה שהוא לא בא. ר' לוי יצחק מברדיטשוב נותן לחסיד עצה איך לפגוש את אליהו - להיות אליהו בעצמו
ר' לוי יצחק מברך בברכת שלום כמה אנשים מיד בתום תפילת שמונה עשרה: "הרי הם באו מדרך רחוקה, כי בתפילה הם בעצם שוטטו בירידים שבמקומות רחוקים…"
איך תפילה מהירה ומגומגמת של חסידים יכולה להיות חיובית?
ר' לוי יצחק מברדיטשוב העז לחבר תפילות, ובהן היה מתווכח עם הבורא ותובע ממנו צדק. תפילות אלו הפכו לנכס תרבותי וזכו להתייחסויות רבות.
מדוע ר' לוי יצחק מקנא באדם רשע ואלים? כיוון שאם אותו רשע יחזור בתשובה יהפכו עוונותיו לעוצמה גדולה. הרבי מצליח לראות את היכולת שיש באדם ולא רק את מעשיו
איך ייתכן שר' לוי יצחק שמח ורקד בלוויית בנו?
בשל הקפדתו על ההלכה, נמנע היהודי מלשתות משקה חריף שהוצע לו. ר' לוי יצחק הפך את האירוע להוכחה לאמונה ולמסירות הקיימת בלבם של היהודים
מדוע סירב רבי לוי יצחק מבַּרדיטשׁוֹב לסלק משולחנו אדם בור, שהסתפח בקביעות אל סעודותיו, וכיצד יסייע לו הדבר לעתיד לבוא?
חוויית התפילה של ר' לוי יצחק מברדיטשוב היא סוחפת כל כך שאפילו מלאכים באים לראות אותו. "מתנגד" אחד לא האמין לכך עד שעבר בעצמו "חוויה מטלטלת"
זהו אחד הסיפורים המפורסמים על אודות רבי לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב, המדגימים את עיסוקו המתמיד בלימוד זכות על עם ישראל.
לאחר ששמע כי נשים עובדות בפרך ובתנאים קשים בהכנת המצות, ר' לוי יצחק מברדיטשוב מאשים את בני עמו ב"עלילת דם"
האם מים יכולים לשנות גזֵרה? בעזרת טבילה במקווה גרם ר' לוי יצחק מבַּרדיטְשוב לחברו, שישנה את דעתו ויתפלל על בנו החולה, אפילו אם הדבר יגרום לו עצב בשעת התפילה.
ר' ברוך ממֶז'יבּוּז' גרם לתלמיד חכם ליטאי גאוותן לשכוח את כל ידיעותיו בתורה. בכך העניק לו את מתנת השכחה, והשלים את מה ששכח לעשות מלאך השכחה.
כיצד הוכיח ר' לוי יצחק מברדיטשוב את פרנסי העיר כאשר רצו למנוע מעניים לחזר על פתחי הבתים?
ר' לוי יצחק סטר על פניו של אורח וצעק ביידיש, וכל זאת באמצע התפילה. אולם מה שנראה כמעשה פסול ואסור מתגלה כניסיון ללמד זכות על חטאו הנסתר של האורח.
חסידי חב"ד מלגלגים על ר' אברהם יהוֹשֻע הֵשֶל מאַפְּטָא. ר' לוי יצחק מברדיטשוב מנחם אותו ואומר שהם מלגלגים עליו משום שדרכו אינה מובנת להם, אך יש לה ערך עליון
איך פעם כולם היו דוברי שקר בבית הכנסת, ואיך הפכו למרבה הצער לדוברי אמת?
רבי זושא - גדול תלמידיו של המגיד או ה"בעייתי" שבהם? האם אפשר להיות תלמיד גם בלי לשמוע אות אחת מתורת הרב, ובאיזו מידה יש מקום ללהט הנפשי?
את תפילתו של הכוהן הגדול ביום הכיפורים מפרש ר' לוי יצחק מברדיטשוב כתביעה מוסרית - על האדם להיות טוב וצדיק מצד עצמו, ולא בהשוואה למי שמצבם גרוע ממנו
החלטתם של החסידים לצאת למאבק כוחני במתנגדים לחסידות גורמת למות רבם.
מי צריך רבנים כאלה? בדרשה רוויית הומור מסביר ר' לוי יצחק מברדיטשוב לשני רבנים זוטרים, מדוע בימות המשיח לא יהיה צורך באנשים שכמותם.
מדוע עצר ר' לוי יצחק מברדיטשוב את האיש הרץ אחר פרנסתו בשוק, ומה העצה שיעץ לו?
ר' לוי יצחק מנסה לשכנע סוחר קשה עורף לשלם דמי תיווך לסוחר אחר שתבע אותו לדין. האם הצליח לשכנעו?
מדוע שמח ר' משה לֵייבּ מסַסוֹב בשעה שבירך את ברכת "שֶׁלֹּא עָשַׂנִי גּוֹי"? ומדוע ר' לוי יצחק מברדיטשוב אינו חש אותה השמחה?
שלושה סיפורים שסיפר ר' לוי יצחק מברדיטשוב עלו לשומע הרבה כסף, אך סייעו לו להתעשר ולשקם את יחסיו עם משפחתו
ר' לוי יצחק מברדיטשוב שרוי בשמחה תמידית. כאשר מתגנבת מעט עצבות אל לבו הוא מגרש אותה בעזרת דרשות הנקשרות לשמות המאכלים שאכל
כיצד מסייעת שתיית "משקה" חריף למחיקת העוונות של החסידים? והאם נאמרה דרשה זו בצחוק או קצת ברצינות?
מדוע על בעל העגלה להישאר בעבודתו, למרות הפסד התפילה במניין?