ר' שמחה בונים מפשיסחה

ר' שמחה בונים מפשיסחה

ר' שמחה בּוּנים מפְּשיסחָה [ודיסלב 1765 – פשיסחה 1827]
מגדולי המורים החסידיים וממשיך דרכו של "היהודי הקדוש" מפשיסחה.
נולד למשפחה רבנים מיוחסת. אביו, ר' צבי הירש, היה דרשן ידוע ("מגיד"), שהיה מתנגד לחסידות. כבר בילדותו התגלה ר' שמחה בונים כעילוי, ונשלח על ידי אביו ללמוד בישיבות הונגריה ומורביה. שם למד בישיבה שבעיר מטרסדורף, וכן אצל ר' מרדכי בנט בעיר ניקולסבורג.
לאחר ששב לפולין התקרב לחסידות בהשפעת רבי משה לייב מססוב והמגיד מקוז'ניץ. האחרון אף הסתייע בקשריו עם דב ותמר'ל ברגסון – יהודים אמידים נודעים מוורשה שהתפרנסו ממסחר בעצים – כדי להביא לכך שר' שמחה בוינם יהפוך לממונה על חלק מעסקי היערות שהחזיקו.
ר' שמחה בונים נודע כאדם שבא במגע עם העולם היהודי והתרבותי שהתפתח במרכז אירופה. כחלק מעיסוקו במסחר, נחשף ר' שמחה בונים להלכי הרוח ולתרבות המרכז-אירופית. ר' שמחה בונים למד גרמנית, פולנית ולטינית; הוא נהג ללבוש חליפה בגזרה קצרה כמנהג יהודי מרכז אירופה, ואף ביקר בתאטרון. מאוחר יותר גם למד רוקחות בעיר דנציג, קיבל הסמכה רשמית לרוקחות ופתח בית מרקחת מצליח בפשיסחה, ממנו התפרנס ברווחה.
עם זאת, המשיך ר' שמחה בונים להעמיק את קשריו עם עולם החסידות והיה מן האנשים הקרובים ביותר אל החוזה מלובלין והמגיד מקוזניץ. בהשפעת רבי דוד מללוב התקרב אל החבורה שהתגבשה סביב "היהודי הקדוש" מפשיסחה. כאשר פרש "היהודי" מחצרו של החוזה והקים את חצרו בפשיסחה, הלך עמו ר' שמחה בונים, ולאחר פטירתו של "היהודי" הפך ליורשו וממשיך דרכו. סביב ר' שמחה בונים התקבצו בעיקר חסידים למדנים וחריפי שכל, שעזבו את בתיהם לתקופה ממושכת כדי לשהות בחצרו.
חסידות פשיסחה הייתה חסידות אליטיסטית, נחלתם של יחידים בעלי כישרונות ואישיות מגובשת וחזקה. חסידות זו לא התאימה לפשוטי העם שביקשו אצל הצדיקים מופתים וסגולות או עצות בענייני פרנסה ושידוכים. ר' שמחה בונים עצמו נודע כ"חכם", הבקיא הן בהוויות העולם והן ב"חקירות" פילוסופיות שונות (סיפור: החכם האחרון). הוא העמיד את שיטתו החסידית על למדנות ועמקות המחשבה, ועל בנייתה של אישיות עצמאית בנפשם של תלמידיו. בחצרו הרבו לעסוק בתלמוד ובספרי מחשבת היהדות – מורה נבוכים, הכוזרי, פירושי האבן עזרא ובייחוד בספרי המהר"ל מפראג. בדומה לשיטת רבו "היהודי הקדוש", ייחס ר' שמחה בונים ערך למעשה הדתי על פי הכוונה שבה נעשה המעשה. בשל כך, נהגו חסידיו לאחר את זמן התפילה עד שהרגישו מוכנים לתפילה. בחצרו נהוג היה ללעוג לאלו הדבקים בטקסים חיצוניים, הנעשים בלי כוונת הלב.
עקרונות נוספים במשנתו של ר' שמחה בונים נגעו לאיזון הנפש בין הכוחות השונים שבה; לחשיבותה של השמחה (סיפור: דרישת שלום ללווייתן); למידת האמת ולהתרחקות מן השקר ומן הזיוף העצמי (סיפור: הסוסים המעופפים) ולחשיבותה של ההבנה והחכמה על פני התמימות הפשטנית.
שיטת פשיסחה קוממה נגדה רבים מאדמו"רי החסידות, שטענו כי דרכה נוגדת את שיטת החסידות המקורית. על פי מסורות חסידיות, מתנגדיו ביקשו לנצל את חתונת אחת מנכדותיו של ר' אברהם יהושע השל מאפטה שאליה הוזמנו אדמו"רים רבים, כדי לארגן חרם נגדו. על פי המסופר, משלחת של תלמידיו הבכירים הצליחה למנוע את החרם. אירוע זו נודע בשם "החתונה הגדולה באוסטילה".
ר' שמחה בונים היה מן האדמו"רים החסידיים שהרבו לעסוק בסיפורים ובמשלים, אותם סיפר בהומור ובכישרון רב (סיפורים: האוצר מתחת לגשר, להיכן נעלם הסוס, כבשת הקש).
ר' שמחה בונים היה גם מעורב בחיים הפוליטיים של יהודי פולין, ונבחר לייצג את יהודי מחוז צוזמיר בוועדה לענייני יהודים שהוקמה על ידי השלטון הפולני-רוסי. כמו כן הגן על החסידות מפני הלשנות של מתנגדיה לשלטונות.
לאחר פטירתו ירש את מקומו בנו, ר' אברהם משה, שנפטר כאדם צעיר. מרבית תלמידיו של ר' שמחה בונים בחרו להצטרף אל חצרו של תלמידו הנודע, רבי מנחם מנדל מקוצק.
בין תלמידיו הידועים: רבי יצחק מאיר מגור, רבי מרדכי יוסף מאיזביצא, רבי חנוך מאלכסנדר, רבי יצחק מוורקי ועוד.

ר' ברוך מסטיצין מחמיר במצוות - ורבו, ר' בונים מפשיסחה, מקניט אותו ושולח לו בפסח מצה שרויה שיש המקפידים שלא לאוכלה
דרשה ידועה זו של רבי שמחה בונים מפשיסחה עוסקת בהבדל שבין "לב שבור" ובין עצבות.
ר' שמחה בונים מפשיסחה רואה שרבו, היהודי הקדוש, אינו עוזר לאדם שמבקש עזרה, ומחליט "לפטר" אותו
רבי שמחה בונם טוען כי יקשה על איש קדוש כמו רבי מֵאִיר מאַפְּטא להבין את חסידיו, משום שאינו יודע מהו חטא.
כיצד נמדד הקשר הקרוב אל המורה או הרבי? עבור ר' שמחה בונים מפְּשִׁיסְחַה, ההוכחה לקשר שלו עם רבו הייתה שהוא שמע את "קולם" של בגדי הרבי.
כיצד הופך האדם עצמו להיות "תפילה"? ומדוע דווקא במצב נעלה כזה אין צורך בדיבור ובמילים?
הר' מקוצק איחר ללוויית רבו, ר' שמחה בונים מפשיסחה. הוא נכנס לחדר של רבו ויצא משם בתחושה שבחדר ההוא התרחשה הלוויה האמיתית.
הליכה אל המורה הלא-נכון הסתיימה באסון. ר' שמחה בונים מפשיסחה מסביר לתלמידו - צריך לדעת ממי לקבל עצה וברכה. בשל כך "ברכתו" של צדיק מסוים התבררה כצרה צרורה
כיצד ידע ר' יחזקאל מקוּזְמיר כי חברו רוצה כעת להריח מעט טבק? בעזרת הקשר שבין אברי הגוף הדגים הרבי מהן אהבה ואחדות שאנשים מרגישים ביניהם.
ר' שמחה בונים מפשיסחה מקבל את פניו של ר' אברהם יהושע השל ונוהג בו כמלך. גם ר' אברהם יהושע עצמו מספר שבגלגולים הקודמים הנהיג את העם
כיצד עזר ר' שמחה בונים מפשיסחה לטובע שנפל אל המים בנמל של דנציג? וכיצד הצליח לשמור על השמחה והצחוק?
(גרסת "שמחת ישראל")
למה היה על ר' אייזיק לנסוע עד הגשר של פראג כדי לדעת היכן נמצא האוצר באמת? ומדוע נהג ר' שמחה בונים מפשיסחה לספר את הסיפור לצעירים שרצו להצטרף לחצרו?
מדוע סיפר רבי שמחה בונים בדיחה של חולין לחסידיו, ומדוע דווקא מעשה זה גרם להם לדבוק בו עוד יותר?
האם צדק ר' אורי מסטֶרְליסק כשאמר לאדם עני לקנות כרטיס הגרלה? ומדוע הדבר כמעט גרם לו לעזוב את כס האדמו"רות?
מדוע בכה ר' שמחה בונים מפְּשיסחָה? כשנודע לר' שמחה בונים מפְּשיסחָה כי הוא החכם האחרון שנותר בעולם, הוא החל לבכות. החסידים למדו מכך כיצד יש להתייחס לעיסוק במדעים ובספרות החול.
כל מנהיגות בהיסטוריה של עם ישראל מיצתה את עצמה ופינתה את מקומה למנהיגות שאחריה. היהודי הקדוש תוהה וחושש מה יהיה אחרי שרבני החסידות יאבדו את כוחם המוסרי.
למה נדמו זוגות צעירים שטיילו בגן בעיני רבי חסידי? ומה הזכירו לרבי בגדי הטיול הלבנים ופנסי הרחוב?
מדוע נוהגים לומר את תפילת הקדיש לאחר מותו של אדם? ומה ניתן ללמוד מכך על הקשר שבין מלך לנתיניו?
מדוע גרם הבעש"ט שישתכח הנס שעשה, ומדוע שכחה זו נחשבת לפלא גדול אף יותר מן הנס הראשון?
לר' שמחה בונים נגרמה בושה גדולה, ולמרות זאת הוא נישק באהבה את מי שבייש אותו. כיצד ייתכן הדבר?
מדוע לא זכה החסיד שצם לגילוי אליהו כפי שהבטיחו הספרים הקדושים? מהו הצד הסוסי שיש בכל אדם?
עני שיכור התעורר וגילה שהוא כומר נכבד. במשל משעשע מדגים ר' שמחה בונים מפשיסחה עד כמה מסוכן להיקרא "רבי" אם אינך כזה באמת.
מיהו השומר המסתורי שחסם את דרכם של ר' שמחה בונים מפשיסחה ותלמידיו בעצי היער? ומה פשר השיחה שניהל הרבי עם השומר בפולנית?
מה יעשה חסיד צעיר בבית הקפה? האם ייקח את הכוס - בניגוד לחוקי הצניעות שהוא נוהג בהם - הישר מידה של המלצרית? האם יחצין את עובדת היותו חסיד, או שיעדיף להצניע זאת?
מיהו היֶקֶה המוזר שהגיע אל חצרו של ר' שמחה בונים מפשיסחה, ועל מה באמת שוחח עם הרבי?
ר' שמחה בונים מפשיסחה רצה לקנות את התפילין של רבו, החוזה מלובלין, אולם לאחר שהמוכר התאמץ לייפות אותן כדי לקבל מחיר גבוה יותר - סירב ר' שמחה בונים לקנות אותן
בסוף ימיו התעוור ר' שמחה בּוֹנִים מפְּשִׁיסְחַה, והוא מגלה לתלמידיו שגם לעיוורים יכול להיות יצר הרע.
מדוע נענש שֶֹה תמים על מעט קש שאכל, וכיצד השתמש רבי שמחה בונים מפשיסחה במשל זה כדי להציל אדם ממשפט עוול?
הר' מקוצק מתהלך בבגדים קרועים אבל הוא מזלזל כל כך בכסף עד שאינו מוכן לבקש נדבה. הזלזול שלו עושה רושם רב על ר' פייבל מגריצא, וגם הוא לא יכול היה להסתכל על כסף תקופה ארוכה.
מדוע נשפך היין במהלך הקידוש שעשה ר' שמחה בונים מפשיסחה? תלמידיו של הרבי מתארים רגע אחד, שבו נחשף בפניהם משהו מעולמו הפנימי הגועש של רבם.
ר' שמחה בונים מפשיסחה אומר לתלמידו, הרבי מקוצק, שאם יגיע לגיהינום, הוא ירצה שרבותיו יהיו אתו. הרבי מקוצק עונה לו שאינו רואה איזו תועלת תצמח לו מכך
הר' מקוצק מסרב לקבל מידידו את התשובה כי התכלית של קיום האדם היא "לתקן" את נשמתו. לדעתו, המטרה היא "להגביה את השמים". למה התכוון?
כיצד נעלם הסוס היקר מתחת לאפו של השומר היושב ועוסק במחשבות? בשאלה זו עוסק המשל שסיפר ר' שמחה בּוּנים מפְּשיסחָה.
ר' יצחק מוורקי מנחם את ר' אברהם משה על פטירת אביו. הוא אומר לו: עד עכשיו אביך למד אתך עם המעיל, ומעכשיו ילמד אתך בלי המעיל
למה התכוון רבי שמחה בּוּנים מפְּשיסחָה, כשאמר כי כל חייו רק למד כיצד עליו למות?
ר' שמחה בונים לא היה רוצה להתחלף עם אברהם אבינו. וכי מה יועיל הדבר? הוא שואל
סדרה של סיפורים חסידיים מתארים מפגש עם אדם - בדרך כלל גוי - שהוא בעצם מת המהלך על פני האדמה. מה באים לבטא סיפורים אלה?
מהי עבודה זרה בימינו, כשהתרבות האלילית כבר אינה נפוצה?
אחד ממבקרי החסידות טוען שהלבוש החסידי אינו הלבוש המסורתי שהיה נהוג בימי אברהם אבינו. מתשובתו של ר' שמחה בונים משתמע שהחסידים אמנם אינם לובשים אותו לבוש כמו אברהם אבינו אבל הם כן ממשיכים את ההיגיון שעומד מאחורי הלבוש.
במה דומה דמותו של רבי שמחה בונים מפשיסחה לדמותו של אליהו הנביא המוזכר בתנ"ך? וכיצד נעשו התלמידים שלהם קשורים אליהם ודבוקים בהם בקשר כה חזק?
מדוע נשלח ר' שמחה בונים אל בית בכפר מרוחק, ואיך למד שם מאורח מסתורי שהיה במקום ש'דרך ארץ קדמה לתורה'?
יש המאשימים את החסידים שעיסוקם מרחיק אותם מן המחויבות לפרנסת משפחותיהם. מהמשל של ר' שמחה בונים מפְּשִׁיסְחַה עולה שכך צריך להיות: המחיר הכבד שהחסידים משלמים על הדרך שבחרו בה גורם להם להתייחס אליה ברצינות.
כאשר מתעוררת מחלוקת על דרכו של ר' שמחה בונים מפשיסחה, מי שמעיד לטובתו הוא דווקא המתחרה שלו, ר' ירחמיאל מפשיסחה
שני המשרתים - היהודי והגוי - גרמו לשתי בעיות הלכתיות. אילו רק היו מתחלפים בתפקידים היה הכול כשורה. ר' שמחה בּוּנים מפּשיסחָה למד מכך כי לפעמים אדם מתעקש לחטוא.
כיצד ניתן לעבור את דרך החתחתים העולה אל המלך? במשל זה מציג רבי שמחה בונים מפּשיסחָה שני סוגי מטפסים העולים בשלבי המבוך המסוכן בדרכם אל המלך. רק הפיקח מבין השניים מוצא בעצמו את הדרך הנכונה, וגם מסייע לאחרים הבאים אחריו.
האם אין עוד תלמידי חכמים? אליהו הנביא שלח ספר מן השמים אל רבי שמחה בונים מפְּשיסחָה, בידיה של ילדה קטנה. מן הספר למד הרבי כי עדיין יש תלמידי חכמים בעולם.
מדוע סירב ר' אברהם משה מפְּשִׁיסְחָה להיות בקרבת אביו ברגעי חייו האחרונים? סיפור על ימיו האחרונים של ר' שמחה בונים מפְּשִׁיסְחָה, שבו רב הנסתר על הנגלה.
מי הוא המלאך פיל"ד? ומדוע כתב נער צעיר מן החצר החסידית שבפשיסחה "פתק מן השמים"?
ר' שמחה בונים נותן צדקה, ואחר כך שב ונותן. בפעם הראשונה - כך הוא מסביר - הוא לא נתן באמת, אלא רק כדי להשקיט את ייסורי נפשו אל מול סבלו של העני
ר' שמחה בונים מפשיסחה נותן פעמיים צדקה לעני: פעם אחת מרחמנות ופעם שנייה כדי לקיים את מצוות הצדקה
ר' שמחה בּונִים מפְּשִׁיסְחַה מצליח להוציא נער צעיר מבית זונות ולהפוך אותו לבעל תשובה גמור. דווקא במקום כה נמוך מגיע ר' בונים למדרגתו הרוחנית הגבוהה.
השולחן של הבעל שם טוב כבר בן מאה שנה, אך דבר זה אינו מרשים את הרבי מקוצק. הוא מחפש את הדבר החדש, ודווקא בכך מוצא דבר עתיק הרבה יותר
חיים שלמים עלולים להיות לשווא אם אדם הזניח את ה"קדושה" ואת הרוחניות. ובמשל החסידי - כמו חתונה שלמה ומושקעת, אבל ללא הטבעת וללא "קידושין"
ר' שמחה בּוֹנִים מפְּשִׁיסְחַה מבקר את אחד מגדולי הדור ששואל אותו כמה שאלות כדי לעמוד על טיבו. תשובותיו של ר' שמחה בונים אינן נכנעות לניסיון להעמידו ביחס לערכים המקובלים.
כיצד נענים מיד בתפילה? ר' שמחה בונים מפשיסחה מספר על שלוש פעמים שבהן התפלל ומיד נענה מן השמים
העיסוק בתיקון ההתנהגות הקלוקלת נתפס בעיני ר' בונים כחסר תוחלת וכמקטין את האישיות. הפתרון נעוץ דווקא בהגדלת כוחות הנפש והאישיות של האדם.
מתי יבוא המשיח? ר' שמחה בונים חשב כי בכל רגע הוא עשוי לבוא, ואף התכונן לכך.
באיזה כיס להשתמש? אמירתו המפורסמת של ר' שמחה בונים מפשיסחה עוסקת באיזון שבין ענווה וגאווה, וביכולת לתמרן ביניהן.
התמסרות לאמירת תהלים נחשבת מעשה של צדיקות, אבל לעתים, כך אומר ר' שמחה בונים מפשיסחה, אמירת תהלים יכולה להיות שקר.
ר' חנוך הֶניך נרתע מהמחשבה שהרבי יכיר את פנימיותו, ובסופו של דבר נרגע ומבין שאולי עדיף כך.
האם לומדים תורה כדי לקבל שכר על המאמץ ועל היכולת? במשל של המגיד מוואדיסלאב, מי שמשתוקק ללמוד תורה לשמה עדיף מאדם בעל יכולת גבוהה של לימוד תורה, שעושה זאת כדי לקבל פרס.
איך אדם שעשה תשובה יודע שנתכפרו עוונותיו? לרבי בּוּנים מפְּשיסחָה יש תשובה מעניינת.