היהודי הקדוש מפשיסחה

היהודי הקדוש מפשיסחה

"היהודי הקדוש" מפשיסחה (ר' יעקב יצחק רבינוביץ') [פשדבורז' 1766 – פשיסחה 1813]
מייסד חסידות פְּשיסחָה
רבי יעקב יצחק היה נצר למשפחת רבנים, והתפרסם כבר מצעירותו כלמדן. תחילה למד אצל רבה של עירו פשֶדבוּרז' ואחר כך באַפּטָא ובישיבות נוספות.
באפטא פגש ברבי משה לייבּ מסַסוֹב שקירבו אל הדרך החסידית. רבי דוד מלֶלוֹב צירפו אל חוג תלמידי החוזה מלוּבּלין, והחוזה הפך לרבו המובהק. ככל הנראה קיבל את הכינוי "היהודי הקדוש"( או בקיצור "היהודי") כי שמו היה זהה לשמו הפרטי של רבו החוזה, יעקב יצחק, והחסידים נמנעו מלהזכיר את שם רבם.
החוזה ראה בו את יורשו וממשיך דרכו, ועוד בהיותו בחצר בלובלין החל במצוות רבו לשמש כאחראי וכמורה של החסידים הלמדנים הצעירים שנכחו במקום.
עד מהרה התברר כי דרכו של "היהודי" שונה מאוד מדרכו של רבו הנערץ, החוזה. בעוד החוזה הדגיש את הקרבה אל הבורא, את ההתלהבות ואת היסוד המיסטי, "היהודי" הדגיש דווקא את העבודה והעמל – בעיקר את המאמץ של לימוד התורה – על פני ההתלהבות וההישגים הרוחניים והרגשיים (סיפור: שכחה). בנוסף, דמותו של החוזה סחפה רבים – פשוטי עם ותלמידי חכמים. אך "היהודי" היה תלמיד חכם למדן, ששאף להחזיר את העיון התלמודי אל החצר החסידית, והחבורה שהתקבצה סביבו הייתה מורכבת מקבוצת עילית של תלמידי חכמים בלבד.. יחד עם הקבוצה הזאת פיתח היהודי הקדוש את הדרך הפשיסחאית, המבוססת על למדנות, עמל ומאמץ, בלי ציפייה ל"השגות" ולתובנות רוחניות. בניגוד לדגש על אהבת השם ללא גבול שהייתה בחצרו של רבו, הדגיש "היהודי" את "יראת השמים" ואת החכמה והעמל. כמו כן הצניע "היהודי" את העיסוק ב"מופתים" ובנסים, שהיה מרכיב מרכזי בחצר שבלובלין (סיפור: הנבואה שלא  התקיימה).
הבדלים אלו הובילו לכך שלבסוף פרש היהודי הקדוש יחד עם קבוצת תלמידים בכירים מחצרו של החוזה, והם הקימו את החצר בפשיסחה. למרות המתח שביניהם, נותר "היהודי" תלמידו של החוזה, ואף שב לתקופות ממושכות אל החצר שבלובלין.
"היהודי" תואר כאדם גדל גוף ובעל כוח פיזי רב, שאת כל מאמציו הפנה ללימוד התורה ועבודת השם (סיפור: להרים את השַׁחַת). כך גם חינך היהודי את תלמידיו למאמץ מתמיד ללא ציפייה לגמול (סיפור: רוצה ורוצה).
"היהודי" נפטר בגיל צעיר, עוד בחיי רבו. בעיני החסידים, מותו בשנות מלחמות נפוליון נכרך במאמץ המשיחי שליווה את החסידות בשנים אלו. באותן השנים נפטרו מורים חסידיים רבים, ומותם קשור בתודעה החסידית למאבק פנים חסידי על דמותו של נפוליון כמי שמקרב את הגאולה או מונע את התקרבותה.
אחרי מותו, מילא את מקומו בנו, ירחמיאל, אולם מרבית חסדיו נהו אחר תלמידו, רבי שמחה בונם מפשיסחה, שהיה לממשיך דרכו. בין תלמידיו נמנו גם רבי מנדל מקוצק, ר' יצחק מוורקי ור' יששכר בר מרדושיץ.
תורותיו של היהודי לוקטו בספרים "נפלאות היהודי", "תפארת היהודי" ו"תורת היהודי".

דווקא יום טוב שני - זה הנחגג בחוץ לארץ ומסמל את הגלות - יכול להעיד על אהבה. שהרי אהבה מתגברת דווקא על רקע פיוס ופתרון של משבר
מתי האהבה והדבקות ברבי מסוכנת? "היהודי הקדוש" מכריח תלמיד של מחותנו להיות רחוק מרבו, בשל החשש לחייו.
ר' שמחה בונים מפשיסחה רואה שרבו, היהודי הקדוש, אינו עוזר לאדם שמבקש עזרה, ומחליט "לפטר" אותו
מהן חדשות? לא רק סיפורי רכילות ופוליטיקה. לפעמים הידיעה שמישהו במקום רחוק חולק אתנו משהו חשוב היא חדשות.
מהו לימוד תורה? האם רק מה שכתוב בספרים? יראת החטא של החוזה מלובלין מביאה אותו לדרשות שנויות במחלוקת
לשם מה אנחנו מכלים את חיינו במרדף אחר קריירה מכניסה וקידום מקצועי? "הכול בשביל חינוך הילדים" - היא כנראה התשובה הרווחת ביותר לשאלה זו.
כל מנהיגות בהיסטוריה של עם ישראל מיצתה את עצמה ופינתה את מקומה למנהיגות שאחריה. היהודי הקדוש תוהה וחושש מה יהיה אחרי שרבני החסידות יאבדו את כוחם המוסרי.
לימוד שכלתני או חוויה רגשית? כשהבין היהודי הקדוש מפשיסחה מה פירוש הדבר שיש אלוהים, נשרו שיניו מרוב אימה.
החוזה מלובלין מתנבא על מותו של אחד מחסידיו. האם נבואתו יכולה להתגלות כטעות מרה?
כיצד ניגון מרפא? המגיד מקוז'ניץ נרפא ממחלה קשה בעזרת ניגונים ששרו לפניו שני חסידים. הניגון והמוזיקה החזירו אותו אל העולם הזה ואל המקומות הרוחניים שאליהם טרם הגיע.
לר' שמחה בונים נגרמה בושה גדולה, ולמרות זאת הוא נישק באהבה את מי שבייש אותו. כיצד ייתכן הדבר?
מדוע עזב ר' מנחם מֶנדל מקוֹצק את החוזה ללא רשותו? ר' מנחם מנדל עוזב את רבו, החוזה מלוּבּלין, ומגלה את תכונות אופיו - עצמאות, תקיפות ובוז לעיסוק ב"מופתים" וברוח הקודש
היהודי הקדוש מבקש ללמוד "קצת יראת שמים" מרבי אברהם המלאך. מה שהוא רואה אצלו בחדר מכניס בלבו יראה גדולה.
היהודי הקדוש מפשיסחה הצטופף כאדם פשוט בין החסידים שעמדו דחוקים סביב החוזה מלובלין. לדעתו, הצדיק מייצר שוויון בין החסידים בין רב בין תלמיד.
כיצד עיכוב בלימוד התורה יכול להועיל לבסוף ללימוד עצמו? בחור צעיר שכיבד את אמו זכה שנשמתו של אביי תתגלה בו. כיבוד ההורים הפריע ללימוד התורה באופן טכני, אך דווקא הוא שהועיל לבסוף לתרץ קושיה בלתי פתורה.
שני השותפים מקבלים עצה סותרת מן החוזה מלובלין, והכול כדי שיהפוך אחד מהם - רבי שלום מבֶּעלז - לרב
דבר אחד למד "היהודי הקדוש" מרבו - כיצד לשקוע מיד בשינה, בלי שום עיכוב והמתנה.
אם אומרים שאתה "רבי" - סימן שאתה צריך לקחת אחריות! היהודי הקדוש לא ראה את עצמו כרבי, אך נאלץ בעל כורחו לשמש כאדמו"ר ולעוץ עצה ליהודי במצוקה.
איך גערה של גוי מלמדת את החסידים להיות רוחניים יותר?
מדוע נשלח ר' שמחה בונים אל בית בכפר מרוחק, ואיך למד שם מאורח מסתורי שהיה במקום ש'דרך ארץ קדמה לתורה'?
כאשר מתעוררת מחלוקת על דרכו של ר' שמחה בונים מפשיסחה, מי שמעיד לטובתו הוא דווקא המתחרה שלו, ר' ירחמיאל מפשיסחה
מדוע עזב ר' מֶנדל מקוֹצק את החוזה ללא רשותו? ר' מנדל עוזב את רבו, החוזה מלוּבּלין, ומגלה את תכונות אופיו - עצמאות, תקיפות ובוז לעיסוק ב"מופתים" וברוח הקודש.
האם אין עוד תלמידי חכמים? אליהו הנביא שלח ספר מן השמים אל רבי שמחה בונים מפְּשיסחָה, בידיה של ילדה קטנה. מן הספר למד הרבי כי עדיין יש תלמידי חכמים בעולם.
היהודי הקדוש מצליח להתמיד בעבודתו הרוחנית בזכות התבוננות בנפח שמתמיד גם הוא בעבודתו.
המשיח ילמד את החסידים כי אסור להיות חסידים שוטים. על כל אדם לקחת אחריות ולבדוק בעצמו את רבותיו, כדי לדעת מי מהצדיקים הוא אכן כזה ומי לא.
היהודי הקדוש מפּשיסחָה מציע הצעה משונה לחסיד חולה - עליו לגרום לאחד הצדיקים לקלל אותו. דווקא הקללה היא שתציל את חייו של החסיד.
תעצומות נפש יכולות להיות עניין להתגאות בו, ולכן מעדיף היהודי הקדוש מפשיסחה להסתיר אותן מעין הציבור. בכך מגלה היהודי הקדוש לא רק צניעות אלא גם שליטה מוחלטת ברגשותיו.
מה היו מילות הקסם של היהודי הקדוש? הרבי מקוצק מתאר כיצד השפיע עליו רבו להתמסר בכל כוחו לעבודת האל. מורו של הרבי מקוצק ידע כיצד לעורר חשק והתלהבות בלבו של התלמיד, שילוו אותו כל חייו.
ר' אלימלך מליז'נסק "הריח" את העבֵרה שהתרחשה בעיר שבה ביקר. נער צעיר שסייע לו בשעה ששאר בני העיר נרתעו מפניו, זכה לברכה גדולה שהתגשמה כעבור שנים רבות
מי יכול להיות מנהיג? מי בוחר באדם מסוים להנהיג? היהודי הקדוש מפשיסחה מסביר לחסיד שרוצה להנהיג שרק ציבור שהולך אחרי אדם הופך אותו למנהיג.
מדוע נאנח החוזה מלובלין על רגע אחד של שכחה? ומה השיב לו היהודי הקדוש על כך?
מתי יבוא המשיח? ר' שמחה בונים חשב כי בכל רגע הוא עשוי לבוא, ואף התכונן לכך.
כאשר העיר פְּשִׁיסְחַה הייתה בתענית בשל מחלתו של היהודי הקדוש, נכנס איכר לבית המרזח והתפלל שהיהודי הקדוש יבריא כדי שייגמר הצום והוא יוכל לשתות כוס יי"ש