ר' מנחם מנדל מקוצק

ר' מנחם מנדל מקוצק

רבי מנחם מֶנְדל (הלפרין – מורגנשטרן) מקוֹצְק (גוראי 1787 – קוצק 1859)
ממשיך דרכו של רבי שמחה בּוּנים מפְּשיסחָה וממעצבי החסידות בפולין.
נולד בעיירה במחוז לוּבְּלין שבפולין למשפחה חסידית במקורה, אך אביו נמנה עם המתנגדים לחסידות. מגיל צעיר נודע ר' מנדל כ"למדן" מעמיק. לאחר שנישא לבתו של אדם עשיר החל להתעניין בחסידות. הוא פגש חסיד זקן שהשפיע עליו, והצטרף אל חצרו של החוזה מלובלין ללא הסכמת אביו (סיפור: ידעתי להקשיב).
ר' מנדל היה מן הבולטים בחבורת פשיסחה – תלמידיו של החוזה מלובלין שעזבו את חצרו כדי להקים את החצר שבעיר פשיסחה. שם הפך ר' מנדל לתלמידם של "היהודי הקדוש" ורבי שמחה בונים מפשיסחה (סיפור: רוצה ורוצה). כמו שאר בני חבורת פשיסחה, הדגיש ר' מנדל את החשיבה העצמאית, את עמקות המחשבה, את המאמץ ואת לימוד התורה בנגלה.
לאחר מותו של ר' שמחה בונים, מרבית התלמידים ראו בר' מנחם מנדל את יורשו הבכיר של רבם. לאחר כמה שנים נדד עם קבוצה של חסידים והשתקע בקוצק, שם הקים את חצרו ובה חי עד פטירתו.
ר' מנדל הדגיש מאוד את חשיבות ה"אמת". מילה זו התפרשה על ידו כנאמנות מלאה של האדם לאמונותיו, בלי להתפשר ובלי להתחשב במה שנחשב מקובל וראוי. על פי שיטתו, אדם צריך לגבש אישיות חזקה ועצמאית, ולהירתע מכל ויתור ומ"קיצורי דרך" המקלים על דרכו (סיפור: הוסף דעת ומכאוב). הנכונות לעמל ולעמידה איתנה אפיינה את הדרך הקוצקאית. אמירותיו החריפות של הרבי ביטאו בוז לזיוף ולהונאה העצמית, וקראו לחסידים לתבוע מעצמם אמת ומאמץ. בהמשך לכך, החצר שבקוצק נוהלה בצורה מיוחדת וקיצונית. סביב הרבי התגבשה קבוצה של חסידים שחיו חיי שיתוף בדלות קיצונית, תוך התמסרות מלאה לרדיפה אחר חיי אמת חסרת פשרות. החסידים בקוצק בזו למוסכמות החברתיות ונטו אל פרישות מחיי החברה.
בקוצק שררה אווירה של אמת נוקבת, ביקורתיות חסרת פשרות, אך גם שמחה ואופטימיות. הרבי עצמו וחסידיו נודעו כתלמידי חכמים למדנים. ר' מנדל עצמו הטיל יראה רבה על חסידיו באמירותיו הנוקבות ובתביעתו חסרת הפשרות לאמת (סיפורים: גלגלו אותי, התפלל בעצמך, תפילה לחתול, הלמדן).
לאחר כעשר שנים שבהן שימש כאדמו"ר בקוצק, החל הרבי להסתגר בחדרו ולהימנע ממפגש עם חסידיו. יש שטענו כי התרחקותו מחסידיו נבעה ממשבר נפשי או רוחני, ויש שזיהו בכך את הבוז שחש לתלות שפיתחו בו חסידיו. תקופה זו נמשכה כעשרים שנה, עד לפטירתו. בשנים אלו המשיכה החסידות לגדול ולהתרחב בהובלתם של כמה מחשובי חבורת החסידים, ובראשם רבי יצחק מאיר מגור.
לאחר מותו של ר' מנדל הפך גם בנו, ר' דוד, לאדמו"ר בקוצק.
ר' מנחם מנדל לא השאיר אחריו דבר בכתב ידו. מאות אִמרות משמו מופיעות במקורות חסידיים. דמותו של הרבי מקוצק השפיעה רבות הן על חסידים והן על אישים מחוץ לחוגי החסידות.

למרות היותו מתאים לכך, ר' יצחק מאיר מגור מסרב להיות רבי כל עוד מורו בחיים. הסיבה לכך אינה רק הענווה, אלא רצונו להמשיך להיות "תלמיד" ככל שניתן
לשנוא או לא לשנוא? הרבי מקוצק מסביר מדוע אין לשנוא את מקצוע הרבנות, אף על פי שכך נאמר במשנה שבמסכת אבות.
כל אחד צריך למצוא את אלוהיו בעצמו, ולא לקבל אותו בירושה מאבותיו. כך אמר לאביו הנער מנחם מנדל - מי שלימים יהיה ר' מנחם מנדל מקוצק, לאחר שהצטרף אל התנועה החסידית.
בשם הרבי מקוצק: העולם אינו שווה אפילו אנחה אחת, ובכל זאת כל העולם נברא בזכותה של אנחה אחת שהפכה לרננה.
עליי להיות מי שאני לא בגלל שאתה מי שאתה. על פי אחד המשפטים הנודעים המיוחסים לרבי מקוצק, על האדם להיות מי שהוא בזכות עצמו ולא בגלל השפעתה של הסביבה
ר' לוי יצחק מברדיטשוב יודע על חסיד המתפלל לפרנסה שתאפשר לו להתמסר לתורה ולתפילה. הוא אומר לאותו חסיד כי ייתכן שהאל רוצה דווקא את התורה והתפילה שבאות מתוך דאגות היומיום
הר' מקוצק איחר ללוויית רבו, ר' שמחה בונים מפשיסחה. הוא נכנס לחדר של רבו ויצא משם בתחושה שבחדר ההוא התרחשה הלוויה האמיתית.
השימוש במיסטיקה ובקבלה יכול להיות מסוכן, ואינו יכול לבוא במקום הדבר עצמו, המצווה עצמה. חסיד ש"טבל במקווה" בעזרת כוונות ומחשבות ספג ביקורת נוקבת מאת רבו, ר' מנדל מקוצק
מתי עלייה לארץ ישראל היא לא דבר מומלץ? הרבי מקוצק גוער באדם שרוצה לעלות לארץ ישראל רק משום שהוא רוצה למנוע מעצמו אפשרות של גלגול מחילות.
הרבי מקוֹצְק מסביר למה תפילתו אינה תפילת "עוברי דרכים": הוא איננו עובר בדרך כדי להגיע למקום אחר - הדרך היא המקום שלו, ולא אמצעי כדי להגיע למקום אחר.
הרבי מקוצק פוגש חבר ילדות שהתעשר, ושואל אותו מה יש לו בעולם הזה למרות כל העושר שהוא רואה. בכך רומז הרבי שאין לחבר העשיר כלום בעולם הזה
מה צריך ללמוד עוד אדם שלמד כבר את כל התלמוד? אדם שסיים את הש"ס בא אל הרבי מקוצק ששואל אותו שאלה בלתי צפויה.
למה התכוון בנו של רבי יצחק מווּרקי, כשתיאר את אביו כ"בעל עגלה", ובמה שונה דרכו של אביו מדרכו המסתגרת של רבי מנדל מקוצק?
כיצד היה דורש רבי יצחק מווּרקי את פסוקי התורה בדרך המדרש? ומדוע לא יכלו החסידים להכריע מה בדיוק אמר בדרשתו?
חסיד אחד מגיע לר' מקוצק ואומר שרבו גדול והשגתו הרוחנית עצומה כל כך שהיא מגיעה עד השמים. הר' מקוצק עונה שהוא קטן כל כך ולכן השמים מתכופפים כדי להגיע אליו.
איך קיצצו את קרניו של ר' מנחם מנדל מקוצק ולמה הוא כבר לא יכול לגעת בשמיים. סיפור על מנהיגות צדיקים וחסידים.
על פי הרבי מקוצק, מצבו של אדם שאינו יודע להתפלל קשה יותר מאדם שאין לו פרנסה. התיקון הנפשי-פנימי-רוחני קודם לתיקון הכלכלי-חיצוני.
מדוע עזב ר' מנחם מֶנדל מקוֹצק את החוזה ללא רשותו? ר' מנחם מנדל עוזב את רבו, החוזה מלוּבּלין, ומגלה את תכונות אופיו - עצמאות, תקיפות ובוז לעיסוק ב"מופתים" וברוח הקודש
מדוע קיווה הרבי מקוצק שיהיו לו רק חסידים מעטים? ומדוע ציפה שחסידיו יעלו אל הגגות כשעלי כרוב מעטרים את ראשיהם?
מדוע להוסיף טיפה אחת של שקר אל החלב? האם העובדה שהחלב טהור לחלוטין בעייתית? האם יכולה להיות בעיה בָּאמת בצורתה המוחלטת?
תורה או עבודה? אדם ירא שמים או אדם העסוק בעמל כפיים? הרבי מקוצק מסביר את הגמרא.
כיצד סייעו סיפורי הצדיקים להפוך את הרבי מקוצק לחסיד, ובאיזו תכונה חשובה תלוי היה הדבר?
מדוע הפופיק חשוב כל כך לרבי מקוצק ולחסידיו? מה מבטא איבר זה שבמרכז הבטן בהקשר החסידי?
מתי בושה היא דבר חיובי ומתי היא דבר שלילי? נער ביישן בן ארבע עשרה מקבל שיעור לכל החיים מהרבי מקוצק
סיפור הצטרפותו של ר' לֵייבּלֶה איגר אל חסידות קוֹצְק מדגיש את דרכה של חסידות זו - בוז למעמד ולייחוס אבות, וכבוד גדול למי שהוא "בעל ענווה"
הר' מקוצק חוזר לעיר שבה גדל ובוחר לבקר דווקא את הרב שלימד אותו את הבסיס - אותיות וקריאה בחומש, ולא את הרב שלימד אותו פירושים מתקדמים.
ר' יחיאל מאיר מבקש מתלמידו שלא יתבייש וישב על הכיסא שהכין עבורו. כדי לשכנעו, הוא מספר לו כיצד הוא עצמו העז לשבת על כיסא שהכין לו רבו שלו, הרבי מקוצק.
בחסידות קוצק - כך אמר ר' יחיאל מגוסטינין - יכול היה כל אחד להחיות מתים. אמירה זו נתפסה כאמירה "חריפה" ושנונה, כיוון שפירשה מחדש את המושג "תחיית מתים".
הר' מקוצק מתהלך בבגדים קרועים אבל הוא מזלזל כל כך בכסף עד שאינו מוכן לבקש נדבה. הזלזול שלו עושה רושם רב על ר' פייבל מגריצא, וגם הוא לא יכול היה להסתכל על כסף תקופה ארוכה.
כיצד ניתן בכלל לגנוב אם כתוב בתורה "לא תגנוב"? כך הרגיש הרבי מגור, לאחר שנפגש בפעם הראשונה עם ר' מנדל מקוצק
ר' שמחה בונים מפשיסחה אומר לתלמידו, הרבי מקוצק, שאם יגיע לגיהינום, הוא ירצה שרבותיו יהיו אתו. הרבי מקוצק עונה לו שאינו רואה איזו תועלת תצמח לו מכך
הר' מקוצק מסרב לקבל מידידו את התשובה כי התכלית של קיום האדם היא "לתקן" את נשמתו. לדעתו, המטרה היא "להגביה את השמים". למה התכוון?
האם מותר להיות חזן תמורת תשלום? הר' מקוצק מזדעזע שאחד מחסידיו מתכוון להתפלל תמורת תשלום, ולבסוף מתרכך.
סדרה של סיפורים חסידיים מתארים מפגש עם אדם - בדרך כלל גוי - שהוא בעצם מת המהלך על פני האדמה. מה באים לבטא סיפורים אלה?
למה התכוון הרבי מקוֹצְק באמירתו המפורסמת שהקדוש ברוך הוא נמצא רק "במקום שנותנים לו להיכנס"?
האם השר מונטיפיורי יסייע לחסידים לבטל את החוק שנחקק כנגד חבישת כובע השטריימל? סיפור זה עוקב אחר אירועים היסטוריים מראשית המאה התשע עשרה. כחלק מהחוקים שנועדו לשנות את אורחות חייהם המסורתיים של היהודים, נאסרה עליהם גם חבישת כובע השטריימל החגיגי.
לאחר שנשרף ביתו של החזן כליל, הלך אל ר' מנחם מנדל מקוצק. הרבי רמז לו שביתו נשרף מכיוון שהאריך במקום שלא היה צריך
ר' אברהם מסוֹכַטשוֹב מתנחם על מות אשתו במילותיו של אביה, ר' מנחם מנדל מקוֹצק: "המוות הוא שום כלום"
מה עושה ר' יצחק מוורקי בגן עדן לאחר מותו? הוא עומד על שפתו של נהר העשוי דמעות, ואינו יכול לעזוב את המקום.
מהו נס? על פי ר' מנחם מנדל מקוצק הפיכה של אדם לחסיד היא בגדר נס, העולה על כל הנסים האחרים.
מדוע עזב ר' מֶנדל מקוֹצק את החוזה ללא רשותו? ר' מנדל עוזב את רבו, החוזה מלוּבּלין, ומגלה את תכונות אופיו - עצמאות, תקיפות ובוז לעיסוק ב"מופתים" וברוח הקודש.
הרבי מקוצק מלמד את תלמידו – לא מספיק לדרוש דרשות על ט"ו בשבט, אלא ראוי יותר להיות בארץ ישראל ולחיות את ראש השנה לאילנות בעשייה של ממש.
אמירתו הנודעת של הרבי מקוצק נאמרה על אדם אחד, שהוא "צדיק בפרווה". משמעותה של האמירה - חַמֵם אחרים ולא רק את עצמך
מה הופך אדם לצדיק? מתברר שדווקא חולשתו.
הרבי מקוצק מצווה על חסידיו שקדושתם תהיה מבוססת על אנושיוּת
חסיד קוצק רוקד על הגג, ומסרב להצעה של הרבי שייוולד לו בן לעת זקנה. הוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בחייו, ואינו צריך ילד שיגיד אחריו "קדיש" לאחר מותו
כיצד יכולה הנשמה לעלות אם אין לה סולם? באמירה זו מתאר הרבי מקוצק את הדרך שבה יכולה הנשמה ויכול האדם לעלות למעלה ולהתקדם. הסוד הוא - לא להתייאש.
מה היו מילות הקסם של היהודי הקדוש? הרבי מקוצק מתאר כיצד השפיע עליו רבו להתמסר בכל כוחו לעבודת האל. מורו של הרבי מקוצק ידע כיצד לעורר חשק והתלהבות בלבו של התלמיד, שילוו אותו כל חייו.
השולחן של הבעל שם טוב כבר בן מאה שנה, אך דבר זה אינו מרשים את הרבי מקוצק. הוא מחפש את הדבר החדש, ודווקא בכך מוצא דבר עתיק הרבה יותר
מה עדיף לבקש מאבא? אחד המשלים הנודעים שסיפרו החסידים עוסק בבן מלך ששכח מה עליו לבקש. מסיפור זה למדו החסידים על כוחו של האדם ועל הציפיות הגבוהות שעליו לתלות בעצמו.
האם השלום יכול להיות רע? שלום בין בני אדם עשוי להעיד על אבדן האמת ונטישת העקרונות. ודבר זה נתפס בעיני הרבי מקוצק כמעשה שטן.
ר' מנחם מנדל מקוצק מסביר לאדם אחד שהצטיין בתירוצים, כי כל התירוצים יפים כשהם נאמרים בפני בני אדם, אבל לא ניתן לומר אותם בפני האל, הבוחן כליות ולב