ר' יצחק מווּרקי

ר' יצחק מווּרקי

רבי יצחק קַליש מווּרקי [זלושין 1779 – וורקי 1848]
מייסד חסידות ווּרקי ואַמשינוֹב.
רבי יצחק נולד למשפחה מיוחסת. אביו, שמעון, נודע כבעל צדקה גדול וכונה "בעל הרחמנות" מזלושין.
לאחר נישואיו פגש ר' יצחק את רבי דוד מללוב ובהשפעתו התקרב אל החוזה מלוּבּלין. אישים אלו היו מוריו הראשונים בדרכי החסידות. בחצרו של החוזה הכיר ר' יצחק את "היהודי הקדוש", רבי יעקב יצחק מפְּשיסחָה, ינק מתורתו והושפע מדרך חסידותו. כאשר פרש "היהודי הקדוש" מחצרו של החוזה והקים את חסידות פשיסחה, הצטרף אליו גם ר' יצחק, יחד עם תלמידים בכירים נוספים מחצרו של החוזה. לאחר מותו של "היהודי" הפך ר' יצחק לתלמידו של רבי שמחה בּוּנים מפשיסחה.
לאחר מותו של ר' שמחה בונים התפצלה החצר שבפשיסחה. חלק מן התלמידים הפכו את רבי מֶנְדל מקוֹצְק לרבי, ואחרים הכתירו את רבי אברהם משה, בנו של ר' שמחה בונים. ר' יצחק היה אף הוא בין החסידים שהכתירו את ר' אברהם משה. לאחר פטירתו של האחרון בגיל צעיר, הפך ר' יצחק לרבי והקים חצר עצמאית בעיר וורקי (וורקא), שבה ייסד בית מדרש ובו חסידים רבים. באופן זה נוצרו שתי מסורות חסידיות מבית מדרשם של חסידי פשיסחה – קוצק וווּרקי.
אף שר' יצחק נותר ידידו הקרוב של ר' מנדל מקוצק, ניסחו השניים דרכים חסידיות שונות. בקוצק הדגישו את ה"אמת" הנוקבת שעל פיה יש לחיות, ואת העמידה של יחידים כנגד החברה והשפעתה. בניגוד לכך, סלל ר' יצחק דרך אחרת, שלפיה על האדם להיות אוהב הבריות, ומי שדעתו מעורבת עם החברה האנושית ומצוקותיה. על פי דרכו של ר' יצחק, אין לקדש את האמת, אלא את הפשרה והשלום שבין הבריות (סיפור: טיפה של שקר). בניגוד לפרישה מן החברה שהודגשה בדרך קוצק, ראה ר' יצחק חשיבות רוחנית וקדושה בהימצאות בין הבריות ובדאגה למצוקותיו של הפרט בחברה האנושית. בדרשות שונות ובאופנים שונים ביטא ר' יצחק את הרעיון כי הקדושה נמצאת ברגעי החיבור, האהבה והתקשורת שבין בני אדם (סיפורים: לראות מרחוק, קשה הפרידה, טעות בהכאה). הוא הדגיש מאוד את חשיבות האהבה ורגש הרחמים, ואת האחריות של הפרט לכלל הציבור.
בהמשך לכך, היה רבי יצחק מוורקי שילוב של אדמו"ר חסידי, תלמיד חכם ועסקן ציבורי. כאיש ציבור, פעל ללא לאות בסיוע ליהודים שנקלעו למצוקות שונות, ייצג את היהדות החסידית בפני השלטונות, ואף ישב ב"וועד היהודי", שבו עמד בתקיפות כנגד המשכילים וכנגד גזירות מטעם השלטון. בזמן ביקורו של השר משה מונטיפיורי בפולין נפגש עמו ר' יצחק, כדי לבקש את סיועו לביטול גזירות שונות (סיפור: מונטיפיורי לא יבין).
שנות כהונתו היו שנים קשות ליהודי פולין תחת שלטון הצאר הרוסי. גזירות רבות ניתכו על היהודים – איסורים על ישיבה בכפרים והקמת בתי מדרש חסידיים, "גזירת המלבושים" והאיסור על חבישת ה"שטריימל", ולבסוף גם גזירת הגיוס לצבא הצאר. מתוך מציאות קשה זו פיתח הרבי מווארקי תורה של עשייה וסיוע, וניסח את החסידות כתנועה המכוונת להרגשת הזולת ולסיוע במצוקותיו (סיפורים: נהר הדמעות, פרוצה או עגונה).
אחר פטירתו של רבי יצחק נחלקו החסידים בין בניו, ר' מנחם מנדל מוורקי ור' יעקב דוד מאַמשינוֹב. חסידות אלכסנדר, שהייתה אחת החסידויות הגדולות והמשפיעות ביותר עד למלחמת העולם השנייה, הייתה גם היא ענף של חסידות וורקי.

מתי האהבה והדבקות ברבי מסוכנת? "היהודי הקדוש" מכריח תלמיד של מחותנו להיות רחוק מרבו, בשל החשש לחייו.
כיצד התייחס ר' יצחק מווּרקי לאדם חצוף, שדיבר עליו דברי גנאי? מדוע קרא לו אל חדרו, ואיזו הצעה הציע לו, כשהיו שניהם לבדם?
מה הופך אדם ל"גנב"? על פי הר' מוורקי, לא רק פעולת הגנֵבה גורמת לכך, אלא התווית שדבקה באיש היא שהופכת אותו לגנב.
ר' יצחק מוורקי סבל בצעירותו מאשתו, ולא רק הוא אלא גם המשרתים בבית. כששאל את רבו מה עליו לעשות, השיב לו: "אמור לעצמך". אם תשתנה, גם היא תשתנה.
על ידי דרשה של פסוק מן התורה, הרגיע הרבי את החסיד שהלך לשליחות חשובה ומסוכנת. האמונה שנטע הרבי בלבו נסכה בו ביטחון ושמחה.
כתובת נאצה הופיעה על דלתו של הר' מווּרקי כאילו הוא שתיין. אך לעתים דברי נאצה עשויים לגלות עד כמה התנהגותו של האדם המושמץ נכונה וראויה.
חסידיו של רבי יצחק מוורקי מתייעצים עמו בעיקר בענייני פרנסה, אבל הרבי מצליח לראות מבעד למילים את כוונתם האמיתית. מהי אותה כוונה?
למה התכוון בנו של רבי יצחק מווּרקי, כשתיאר את אביו כ"בעל עגלה", ובמה שונה דרכו של אביו מדרכו המסתגרת של רבי מנדל מקוצק?
כיצד היה דורש רבי יצחק מווּרקי את פסוקי התורה בדרך המדרש? ומדוע לא יכלו החסידים להכריע מה בדיוק אמר בדרשתו?
האם אישה "מופקרת" אינה ראויה לחמלה ורחמים? פעמים רבות מתברר שה"רשע" או ה"חוטא" אינו אלא אדם מסכן וחלש הזקוק לעזרה.
סֵבֶל או סבלנות? החוזה מלוּבּלין הכריח את תלמידו להפוך ל"מלמד" פשוט של ילדים בכפר קטן. בזכות כך למד התלמיד משהו על כוחה של סבלנות - תורה שתלווה אותו כל חייו.
איך קיצצו את קרניו של ר' מנחם מנדל מקוצק ולמה הוא כבר לא יכול לגעת בשמיים. סיפור על מנהיגות צדיקים וחסידים.
מה הייתה אשמתו של קמצא, המוזכר במדרש כמי שגם בגללו חרבה ירושלים? ומה למד מכך ר' יצחק מווּרקי על היחסים הראויים בין בני אדם?
הופעתה של החסידה בפרשת השבוע מעוררת את סקרנותם של החסידים שרוצים להבין מי היא ולמה הם קרויים על שמה. ר' יצחק מווּרקי מנצל את ההזדמנות לומר להם להיות חסידים יותר מהחסידה, ולנהוג בחסד גם עם חסידים של רבי אחר.
מדוע להוסיף טיפה אחת של שקר אל החלב? האם העובדה שהחלב טהור לחלוטין בעייתית? האם יכולה להיות בעיה בָּאמת בצורתה המוחלטת?
מדוע הכתה אישה עגונה את ר' דוד מלֵלוֹב, ומה למד ר' דוד מן המכות שקיבל?
הר' מוורקי טעה ולא כתב את המכתב הנכון, אבל תלמידו מסרב לתקן את הטעות. לדעתו, טעות היא אכן דבר רציני, אלא שיש לפרש אותה בדרך הנכונה.
מדוע סירבו ר' דוד מללוב וחבריו לעלות על העגלה ששכרו? ואיזה שימוש עשה ר' דוד בכיפה שעל ראשו, בזמן שהיה אמור להיות בבית הכנסת ולשמוע את תקיעת השופר?
ככל שמתגברת הקדושה כך היא נראית פחות כלפי חוץ, וסימני ההיכר שלה הם דווקא הצניעות והפנימיות. את ההוכחה לכך מביא הרבי מרוּז'ין מן התלמוד וממילות התפילה.
מדוע אין להידחק כל כך אפילו לסעודת מצווה? ר' יצחק מוורקי מותח ביקורת על ההצטופפות של החסידים הנדחקים זה אל זה, ומלמד אותם שיעור בענווה ובכבוד הזולת.
ר' יצחק מוורקי מנחם את ר' אברהם משה על פטירת אביו. הוא אומר לו: עד עכשיו אביך למד אתך עם המעיל, ומעכשיו ילמד אתך בלי המעיל
מה אפשר ללמוד מתינוק חסר דעת? רבי יצחק מוורקי מתבונן בתינוקות ולומד מהם שלושה דברים חשובים, שכדאי גם לכל אדם מבוגר לאמץ בחייו.
גופתו של אברך שהתאבד רגע לפני התנצרותו נמצאה תחת רצפת מנזר. הטובה שעשה אותו אברך עם החסידים חייבה אותם להשיב לו טובה, ולסייע במציאת גופתו.
מה למד ר' יצחק מוורקי מסיפור השלכת יוסף לבור, ומה אפשר ללמוד מכך על התמודדות עם מתח ומריבות ביחסים בין-אישיים?
במה דומה דמותו של רבי שמחה בונים מפשיסחה לדמותו של אליהו הנביא המוזכר בתנ"ך? וכיצד נעשו התלמידים שלהם קשורים אליהם ודבוקים בהם בקשר כה חזק?
האם השר מונטיפיורי יסייע לחסידים לבטל את החוק שנחקק כנגד חבישת כובע השטריימל? סיפור זה עוקב אחר אירועים היסטוריים מראשית המאה התשע עשרה. כחלק מהחוקים שנועדו לשנות את אורחות חייהם המסורתיים של היהודים, נאסרה עליהם גם חבישת כובע השטריימל החגיגי.
מיהו קצין המשטרה המסתורי, המנסה לשכנע את החסיד לקרוא לענפי ההושענא - ענפים? והאם טוב עשה חסיד שלא שמע לו?
זהו אחד הסיפורים המפורסמים על אודות רבי לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב, המדגימים את עיסוקו המתמיד בלימוד זכות על עם ישראל.
מה לימד ר' יצחק מווּרקי את תלמידיו כאשר לא הצליחו לקיים את "ברכת הלבנה" כפי שרצו? ומהו פירושו המחודש לביטוי "מצווה גוררת"?
כיצד היה ר' יצחק מווּרקי מסוגל לאכול מרק העשוי מי סבון ותבן, ומדוע ריחם על הגנב שלקח את מרק הבשר שהוכן בשבילו?
כיצד ידע הנער הצעיר, מי שלימים יהיה ר' מנדל מווּרקי, לומר בעל פה ובמדויק את הדרשה שאמר אביו? ומדוע בשל כך ראוי לו לשחק בקלפים?
המשרת מרגיש בבית כל כך עד שהוא מרשה לעצמו להתנסח במילים של בעל הבית ולדבר בשמו. על פי הרבי מוורקי, זהו משל על משה שנתן את התורה.
מה עושה ר' יצחק מוורקי בגן עדן לאחר מותו? הוא עומד על שפתו של נהר העשוי דמעות, ואינו יכול לעזוב את המקום.
למה לסבול? ר' יצחק מוורקי סייע לחסיד שהיה טרוד בענייני ציבור כיצד להגיע אל המנוחה והמרגוע. כדי להגיע לשם אין להפחית את העומס המוטל על החסיד אלא להפך - על החסיד להבין ולהשלים עם העובדה שזהו תפקידו בעולם.
מהו סוד החסידות? רבי יצחק מווּרקִי מגלה לחסידיו שדרכה של החסידות הוא לא לשקר לעצמך.
מדוע סירב ר' אברהם משה מפְּשִׁיסְחָה להיות בקרבת אביו ברגעי חייו האחרונים? סיפור על ימיו האחרונים של ר' שמחה בונים מפְּשִׁיסְחָה, שבו רב הנסתר על הנגלה.
מדוע ריחם ר' יצחק מוורקי על אישה חוטאת, שילדה ילד מתוך יחסים אסורים עם גבר זר? וכיצד שכנע את חסידיו לסייע לה?
כיצד תיאר רבי יצחק מוורקי אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא בכל לִבו, והאם כל אדם יכול לחיות כך?
כיצד הסביר רבי יצחק מוורקי את פירוש חז"ל למילה "עצרת" המופיעה בשמו של החג "שמיני עצרת"? וכיצד קשור הסבר זה לאחווה שאנו אמורים להרגיש זה לזה?
ר' יצחק מוורקי למד דבר חשוב מכפרי שאירח אותו - הבט תמיד רק על עצמך. משפט זה מלווה את ר' יצחק בהמשך חייו.
השולחן של הבעל שם טוב כבר בן מאה שנה, אך דבר זה אינו מרשים את הרבי מקוצק. הוא מחפש את הדבר החדש, ודווקא בכך מוצא דבר עתיק הרבה יותר
איזו ייחוד מצא רבי יצחק מווּרקִי בבעל אכסניה שבסך הכל עשה את עבודתו? האם דבר הנעשה תמורת תשלום יכול להיחשב מצווה?
מדוע ר' יצחק מווּרקי לא כעס על העגלון שהפריע לו בתפילתו, וכיצד מועיל תיאום ציפיות במקרים של אי-נעימות ולחץ?
איך מלגלגים על תלמיד חכם בלי להוציא הרבה כסף? ר' יצחק מוורקי מתאר את שנאתם של "עמי הארץ"- הבורים לתלמידי החכמים. שנאה זו לא פחתה לאורך הדורות, אלא - לדעתו - רק לבשה צורה חדשה.
מדוע לא נכתבה בתורה מצוות הכנסת אורחים? ואיזה לקח רצה ר' יצחק מוורקי ללמד את החסיד העשיר שהתעקש לארח אותו בביתו?
מדוע לא שמע החסיד בעצת רבו, שביקש ממנו לעזוב את החסידות? והאם המחיר הזוגי ששילם על כך אכן משתלם?