ר' נחמן מברסלב

ר' נחמן מברסלב

רבי נחמן מברסלב (מֶז'יבּוּז' 1772 – אוּמַן 1810)
מייסד חסידות ברסלב.
ר' נחמן מברסלב נולד בעיר מז'יבוז באוקראינה, עירו של הבעל שם טוב. מצד אמו היה רבי נחמן נינו של הבעש"ט. בצעירותו הסתופף רבי נחמן בצִלם של תלמידי הבעש"ט הוותיקים שגרו בעיר זו. בגיל 14 נשא אישה ועבר להתגורר בבית חותנו. כעבור מספר שנים עבר להתגורר בעיירה מדבדיבקה, שם הצטרפו אליו ראשוני חסידיו, ועוד לפני שמלאו לו 20 שנה הפך לרבי.
בשנת 1798 עזב ר' נחמן את משפחתו, ונסע לארץ ישראל בלוויית תלמידו וחברו ר' שמעון. נסיעה זו הייתה רצופה הרפתקאות, תלאות וקשיים, ונמשכה כחודשיים שבהם שהה בעיקר בצפת ובטבריה (סיפור: ומיד רצה לחזור).
בשנת 1800 התיישב ר' נחמן בזלטיפולי ומשם עבר בשנת 1802 לעיר ברסלב שעל שמה נקרא מאז. בברסלב הצטרפו אליו כמה מתלמידיו החשובים, ובהם ר' נתן שטרהרץ שנעשה לימים תלמידו הידוע, מחבר ספריו ומפיץ תורת ברסלב לאחר מותו. במהלך שהותו בעיר ברסלב איבד ר' נחמן כתוצאה ממחלות שונות את אשתו וכמה מילדיו, ובהם את בנו היחיד והאהוב שבו תלה תקוות רבות.
תורתו של רבי נחמן כוללת עקרונות חדשניים רבים: חשיבותה של ההשתוקקות אל הקדושה, הנקודה הטובה שיש בכל אדם, חשיבותן של ההתבודדות והתפילה האישית, חשיבותה של התמימות באמונה והימנעות מחקירה פילוסופית, תפקידה החשוב של השמחה ושל המלחמה בייאוש, תפקידם הרוחני והמיסטי של סיפורי העם, ועוד.
הדבר שבו התייחד רבי נחמן הוא בעיסוקו הרב בסיפורים (סיפור: השודד הטיפש), ובפרט ביצירתם של סיפורי מעשיות ארוכים ומפותחים, שחלקם מבוססים על סיפורים עממיים ידועים. סיפוריו אלה זכו ליחס של כבוד בתורתה של חסידות ברסלב.
רבי נחמן נודע כאדם חדשן וכמי שלא הידר בכבודם של מורי החסידות בני זמנו. דרכי הנהגתו הייחודיות והתבטאויותיו החריפות הביאו לתסיסה ולהתנגדות אליו בקרב מנהיגי החסידות בני דורו. בראש מתנגדיו בלט רבי אריה לייב, ה"סבא משפולָי" (סיפור: חלום העזיבה).
בשנת 1807 התגלתה אצלו מחלת השחפת, שהביאה למותו בשנת 1810 (תקע"א), בטרם מלאו לו 39 שנים. כמה חודשים לפני מותו נשרף ביתו והוא עקר מברסלב לאומן, שם חבר רבי נחמן אל קבוצה של יהודים משכילים ומתבוללים, דבר שהוסבר בתורת ברסלב כתיקון מיוחד שלקח רבי נחמן על עצמו.
עיקר תורתו של ר' נחמן הועלתה על הכתב על ידי תלמידו הנאמן ר' נתן שטרנהרץ. ספריו המרכזיים הם "ליקוטי מוהר"ן", שחלקו הראשון יצא עוד בחייו ובו רוכזו תורתיו העיוניות; "סיפורי מעשיות" ובו 13 מסיפוריו; "שיחות הר"ן" וכתבים נוספים.
לאחר מותו של רבי נחמן לא נבחר מנהיג אחר, וחסידי ברסלב לאורך הדורות ראו את עצמם חסידיו של רבי נחמן בלבד. בשל כך, נהוג היה לכנות חצר חסידית קטנה זו "החסידות המתה". בעשורים האחרונים הפכה חסידות ברסלב לחסידות גדולה בעלת ענפים רבים, בשל חוזרים בתשובה רבים שהצטרפו אליה. במקביל, קיים עיסוק רב בהגותו של רבי נחמן גם בחוגים שמחוץ לחצר החסידית.

החכם מצליח בתחבולה מעניינת לרפא את בן המלך. אך האם באמת ריפא את בן המלך? האם העובדה שכעת יושב בן המלך ליד השולחן כשהוא לבוש ומתנהג כאחד האדם, מעידה על כך ששיגעונו חלף?
איך מבחינים בין הדבר האמיתי למזויף? ר' נחמן מברסלב מתאר במשל כיצד משרת שטעם פעם יין הונגרי משובח, לא יכול היה יותר לטעות בין יין הונגרי אמיתי ליין מזויף.
מדוע התעמת ר' נחמן בדרכו לארץ ישראל עם שני יהודים בני ארצו, וגרם לעצמו להתבזות? מתברר שהגידופים והעלבונות שספג ר' נחמן היו מנקודת מבטו דווקא דבר טוב.
במשל של ר' נחמן מברסלב, יהודי צנוע ועני הפך לידידו של המלך בזכות כישרון מיוחד שזכה בו - לגנוב בלי להיתפס.
מדוע חשב רבי נחמן מברסלב כי העובדה שאדם ביזה ובייש אותו הועילה לו? ואם כך - מדוע נענש אותו האיש?
לְנַצֵח יריב דרך הכוח שלו. סיפור משעשע על שודד טיפש, ועל איך מנצחים את המשכילים
האם לשתף פעולה עם החברה האנושית, אף שהיא מלאה ב"שיגעון"? בשאלה זו עוסק המשל על התבואה שסיפר רבי נחמן מברסלב.
מסעו הקסום של ר' נחמן מברסלב אל ארץ ישראל אפוף מסתורין. מדוע טרח כל כך להגיע אל הארץ? ואם חשוב היה לו המסע - מדוע לאחר כמה פסיעות על אדמת הארץ, כבר החליט בלבו לשוב בחזרה?
סיפור זה הוא אחד משיאי יצירתו של ר' נחמן מברסלב, ויש בו נושאים מרכזיים שבהם עסק ר' נחמן - ההתמודדות עם הייאוש וחשיבות ההתבודדות, העמידה כנגד מניעות והתנגדויות, הפרישה אל היער ועוד.
מתי האדם נותן משמעות ללבוש? בגדי כמורה הפכו לבגד של מצווה ולחפץ מקודש בסיפור שסופר בשמו של רבי נחמן מברסלב
מהו אינסוף? רבי נחמן מברסלב נהג לספר לחסידיו חזיונות שראה בהקיץ ובחלום. לפנינו חיזיון נוסף, המכיל סמלים רבים המבקשים פירוש. ר' נחמן, כדרכו, לא פירש אלא השאיר את הדברים אפופי סוד.
מתי שפע יכול להזיק? רבי נחמן מברסלב מלמד את תלמידו כי יש להסתכל בכל יום על השמים. ההצלחה הכלכלית והשפע החומרי שבהם זכה אותו תלמיד הפכו אותו לאדם טרוד, שאפילו לכך אין לו פנאי
זהו סיפור אחד מתוך כמה סיפורים המתארים את נסיעתו של ר' נחמן מברסלב אל ארץ ישראל. בסיפור זה מתואר כיצד "כבש" ר' נחמן את קמניץ והשיב אותה אל מחוזות הקדושה, זאת לאחר שהותר ליהודים לשוב ולהתגורר בה
בסיפורו של ר' נחמן מברסלב הצליח האיש החכם לראות את פניו של המלך המסתורי, שאיש עדיין לא ראה, וזאת בעזרת חשיפת השקר והרמאות השוררים במדינתו של המלך.
כשאנו שופטים, אנו גם נשפטים. יצירת האמנות לימדה את המתבוננים בה לחפש קודם כל את חסרונותיהם שלהם.
חלק חמישי
החכם נוכח פעם אחר פעם כי הוא טועה, אך הוא לא חוזר בו. מדוע?
חלק רביעי
האם איש תם יכול להפוך לחכם בקלות? ואם כן, מה זה אומר?
חלק שלישי
מדוע החכם מתייסר כל כך למרות חכמתו? בחלק זה של הסיפור חוזרים החכם והתם ונפגשים לאחר כמה שנים שבהן לא התראו. החכם מזלזל בתם הנראה בעיניו טיפש ואפילו משוגע וחסר דעת.
חלק שני
כיצד אדם יכול להיות עני ובכל זאת שמח? מדוע אין הוא מתקנא באלה שמתפרנסים יותר ממנו?
חלק ראשון
שני חברים, חכם ותם, יוצאים אל מסע חייהם. להיכן יגיע כל אחד מהם?
בסיפור מפחיד על תהליך קבלת התורה עובר ר' נחמן חוויה מיסטית שבה הלחם שהוא אוכל הופך לאותיות.
איך נכנס הסוס למשאבה, ומה הקשר בין תאוות ממון לשיגעון?
של מי המרגלית? בסיפורו של ר' נחמן, אדם עני מוצא מרגלית יקרה בתוך טיט. אף שזו אובדת לו במהלך מסעו, מצליח האיש לשרוד ואף להתעשר רק בזכות השליטה ברגשותיו.
לאיפה אבדה בת-המלך ומדוע קשה כל כך למצוא אותה? בסיפורו הנודע של ר' נחמן מברסלב עובר משנֶה למלך מסע רצוף אתגרים וניסיונות, שמטרתו למצוא בת-מלך שאבדה ונעלמה.
"בעל הבית" המתואר בחיזיון-חלום של ר' נחמן מברסלב פוגש אורח מסתורי. הוא מוצא את עצמו, עם האורח, בשני מקומות שונים בו בזמן.
איך מצליח אדם לשמור על השמחה למרות כל המכשולים שמציב בפניו המלך? משל שבו מסביר רבי נחמן מברסלב כיצד יש לחיות מתוך ביטחון, יוזמה ושמחה.
במשל שמספר ר' נחמן מברסלב, הגוי חסר הסבלנות בורח מליל הסדר מיד לאחר המרור, ולא נשאר כדי לאכול את הסעודה המשובחת שאחר כך. ומכאן שהסבלנות עשויה להשתלם
אביו של אדם צעיר מונע ממנו לנסוע אל הצדיק, ובכך גורם בעקיפין למותו. סיפור טרגי שסיפר רבי נחמן לחסידיו.
חלק שלישי
בחלק זה של הסיפור מופיע בחתונת הקבצנים הקבצן הראשון, העיוור. כמו שיעשו גם הקבצנים שאחריו, הקבצן מסביר כעת מדוע המום שלו אינו חיסרון אלא יתרון וכוח.
חלק שנים עשר - מבצר של מים
הקבצן השישי והאחרון הוא היחיד היודע להיכנס למבצר עשוי מים, ולרפא את בת המלכה הפצועה. בתמונה מיוחדת זו נחתם סיפורו הבלתי גמור של רבי נחמן מברסלב.
חלק אחד עשר - הקבצן ללא ידיים
גם הקבצן הגידם מתגלה כמי שאינו בעל מום. אף שהוא "ללא ידיים", יש לו כוח בידיו יותר מאלה המתפארים בכוחם הרב.
חלק עשירי - האילן הפלאי
קבוצת אנשים מנסה להגיע אל האילן הפלאי, שבו נמצאים כל בעלי החיים. הקבצן הגיבן הוא היחיד שיכול להביא אותם אל האילן, שאינו נמצא ב"מקום".
חלק תשיעי - הקבצן הגיבן
סיפורו של הקבצן הגיבן מכיל את היסודות החוזרים בסיפור על שבעת הקבצנים. כאן מתחרים האנשים ביכולת להיות "מועט", כלומר דבר קטן "המחזיק את המרובה" - וכך להפעיל דבר שהוא גדול מהם בהרבה.
חלק שביעי - הקבצן עקום הצוואר
זהו החלק הראשון בסיפורו של הקבצן עקום הצוואר, שלמעשה אינו עקום צוואר כלל. צווארו ישר מאוד והוא מסוגל להפיק ממנו את כל הקולות שבעולם, אך אינו רוצה להוציא הגה ולהוסיף להבלי העולם הזה.
חלק ראשון
חשיבותה של השמחה גם בזמנים של "נפילה" וכישלון, והסכנה הטמונה ב"חכמות" ובהשכלה.
חלק רביעי - הקבצן השני
ביום השני של חתונת הקבצנים מגיע הקבצן החירש. הוא מסביר את המעלה שבהיותו חירש, ומוכיח את יכולותיו להשיב את הסדר על כנו במדינה שאיבדה את "החיים הטובים".
חלק חמישי - הקבצן כבד הפה
בחתונה מופיע הקבצן השלישי, המגמגם כבד-הפה. כקודמיו הוא מסביר את המום שלו כניתוק מן המצב הגשמי הנחות, ומברך גם הוא את הזוג שיהיו כמוהו.
חלק שישי - הלב והמעיין
סיפור תשוקתו של הלב אל המעיין הוא אחת היצירות המפורסמות של רבי נחמן מברסלב. כאן הוא מופיע בהקשרו - כחלק מסיפורו של הקבצן המגמגם.
חלק שמיני - שתי הציפורים
הקבצן עקום הצוואר מתגלה - כקודמיו - כאיש בעל יכולת מופלאה הקשורה דווקא בצווארו.
כשעצר באיסטנבול בדרך לארץ ישראל, התנהג ר' נחמן מברסלב בצורה משונה מאוד ולא מכובדת. כך גם נהג במפגש עם צדיק חסידי שנקלע למקום. מדוע התנהג כך?
שלושה יצאו למשימת המלך. מי הראוי לפרס - זה שלא נכשל כלל, או זה שנכשל והתגבר? האם יש לשפוט אדם לפי הישגיו או לפי המאמץ שהשקיע?
שיר שכתב ר' נחמן מברסלב כדי לעודד את נפשו, ולהזכיר לה כי היא "חזקה ופיקחת". על האדם לזכור עד כמה חזק הוא, וכמה כוח יש בנפשו
למה מעדיף ר' נחמן לשתוק ולא להתפלל כאשר הספינה עוד מעט וטובעת?
הצלה במילה. סיפור יהודי עממי, המזכיר את סיפור מגילת אסתר ומעשי-חצר עממיים אחרים. סיפור זה נמסר כאן מפיו של ר' נחמן מברסלב.
מתוך "מסירות נפש" והפקרה קשה של בני משפחתו נערך ר' נחמן מברסלב לנסיעה אל ארץ ישראל. מעשים נוספים שעשה אז אפופי סוד ומעוררי תמיהה.
מדוע נקשרה נפשו של ערבי צעיר בר' נחמן מבּרסלַב? ומה היה טיב הקשרים ביניהם, שכללו גם חיבה וגם איום וסכנה?
העשבים אומרים שירה וטוב לעבוד את השם ביניהם. מילים מפורסמות אלו נאמרו מפיו של ר' נחמן מברסלב במהלך טיול שערך עם אחד מאנשיו בסמוך לעיר
מדוע שמח המלך על עבודתו של האדם השני, אפילו שהוא לא עשה עבודה ממשית, אלא בעיקר התחכם?
מדוע התפעל ר' נחמן מברסלב מן הכיסא שהכין עבורו אחד מאנשיו? וכיצד התייחס לשעות שבהן עסק האומן בהכנת הכיסא?
כיצד התפלל אדמו"ר חסידי לשמו של החתול ולא לשם שמים? ולמה התכוון רבי נחמן מברסלב בסיפור שסיפר לבתו?
מהי האווירה הראויה לרגעי התקיעה בשופר בימים הנוראים?