ר' חיים מצאנז

ר' חיים מצאנז

רבי חיים הַלבֶּרשטַאם מצַאנְז [טרנוגרד 1797 – צאנז 1876)
מייסדה של חסידות צאנז, ממנהיגיה של יהדות גַליציה, רב ופוסק הלכה חשוב.
ר' חיים נולד למשפחה מיוחסת הן מצד אביו והן מצד אמו. הוא הוסמך להוראה על ידי ר' משה יהושע הֵשְל אורנשטיין כשהיה בן 13 שנה בלבד. בנישואיו הראשונים היה חתנו של אחד מגדולי הדור, רבי ברוך פרנקל-תאומים.
בטרנוגרד, עיר הולדתו, פגש לראשונה בחסידות באמצעות ר' יוסף הורוביץ, אחיו של החוזה מלובלין, שקירב אותו אל התנועה ואל דמויות מרכזיות בה. עוד בהיותו ילד כבן 10 פגש את החוזה שבא לבקר בסביבת מגוריו של ר' חיים. אירוע זה הותיר רושם רב בנפשו, ובשנות בחרותו דבק בחוזה ופקד את חצרו עד לפטירתו של החוזה. לאחר מכן הפך ר' חיים לתלמידו של רבי נפתלי מרופשיץ, והתייחס אליו כרבו המובהק והמרכזי בתורת החסידות.
בשנת 1830 קבע ר' חיים את מקום מושבו בצאנז שבה קיבל משרת רבנות. בעיר זו התקבצו סביבו חסידים והוא החל לשמש כאדמו"ר. אל חצרו הגיעו חסידים מכל רחבי גליציה ומחוצה לה: מסלובקיה, מן הקרפטים, מהונגריה, מרוסיה ומפולין, ומניינם הגיע לאלפים. צאנז הפכה למרכז חסידי חשוב ביותר בגליציה המערבית.
כפוסק הלכה לקח ר' חיים חלק מרכזי בדיון בסוגיות הלכתיות של זמנו בתחומים השונים: חידושים טכנולוגיים ושימושים בהלכה, שאלות כשרות, ענייני גיטין ועגונות, מקוואות, תחרות מסחרית, ושאלות רבות אחרות. שמו נקשר לדורות בשורה של עמדות הלכתיות, ובהן גישתו הנוטה לאסור מצות מכונה, שאינן עשויות בעבודת יד, וכן ציצית שהוכנה על ידי מכונה. ספר תשובותיו ההלכתיות "שו"ת דברי חיים" כולל למעלה מ-830 תשובות הלכתיות בתחומי הלכה רבים מאוד. במקביל הוא נשא דרשות חסידיות שקובצו בספר "דברי חיים".
ר' חיים היה מעורב גם בחזית הציבורית. פעל בוויכוח הגדול שהיה בקרב יהדות הונגריה סביב מבנה הקהילות, ויכוח שהביא להיפרדות החרדים והקמת קהילות אורתודוקסיות נפרדות ביהדות הונגריה.
הוא גם עמד במרכזו של אחד הפולמוסים הקשים ביותר בתולדות החסידות, הידוע כ"מחלוקת סדיגורה-צאנז". מחלוקת זו פרצה כאשר ר' חיים יצא בחריפות רבה נגד אדמו"רי בית רוז'ין, וביקר את סגנון חייהם הראוותני והעשיר ועוד עניינים הקשורים בכך.
ר' חיים היה אדם מטיל מורא, שדרש מעצמו ומסביבתו מאמץ עילאי בלימוד התורה, טהרה ותשוקה דתית בוערת (סיפור: בדרך זו אל תלכו). מנעוריו היה בעל גוף חלש וחולני, ועד סוף ימיו היה נכה ברגלו וסבל מייסורי גוף (סיפור: ציפור ושמה פא). למרות ייסוריו הוא היה מרבה בטבילות טהרה, גם כאשר הדבר היה כרוך בסבל ובקשיים רבים. הוא פיזר כמעט את כל ממונו לצדקה, מיעט לישון ועבד את אלוהיו בכל כוחו.
הוא נודע כאדם מעורב מאוד בענייני הכלל והפרט, ודאג לרווחתם של עניים וחלשים (סיפור: הרבי מוכר תפוחים). לעתים היה נמנע מלהתחיל בעריכת ה"שולחן" (ה"טיש") עד שיתחייבו העשירים שבקהל לתת מכספם לצדקה. תיאורים שונים ממחישים עד כמה הטיל מורא בכל הסובבים אותו, מורא שלעתים היה בו כדי לעוררם לתחושת יראה כלפי הבורא.
הרבי מצאנז היה נשוי ארבע פעמים ונולדו לו שמונה בנים ושבע בנות. רבים מבניו וחתניו הפכו לאדמו"רים, רבנים ומנהיגים חסידיים, והקימו שושלת ענפה של חצרות חסידיות.
ענפים שונים של שושלת זו קיימים ועומדים גם היום, ובהם חצרות צאנז (נתניה), קלויזנבורג, בובוב וסטרופקוב.

ר' יחיאל מאלכסנדר יוצא לשליחות של השגחת כשרות, ובדרכו שומע סיפור מרבי חיים מצאנז שאומר לו כי ראוי שלא להחמיר בדברים מסוימים כדי שלא להוציא לעז על דברים אחרים.
מה תעשה אם תמצא ארנק? הרבי מצאנז מסרב לקבל תשובות פשוטות לשאלה זו, ומוכן לקבל רק תשובה מורכבת וכנה.
הסיפור מביא את המתכון הקליל של ר' נפתלי לאיך צריך אדם לקבל את פני מותו.
הסיפור של הר' מצאנז על הכפרית הענייה שהפליגה בדמיונות על עושר, עד שלא נשאר לה מה לאכול, הוא משל לכל אחד מאתנו.
יש דברים שצריך להשאירם סמויים מן העין. בין סמטאות צפת פגש ר' יחזקאל משינובה צדיק מסתורי. האיש ניסה ככל יכולתו להתחמק ממנו ולשמור על סודו
כיצד מושיטים עזרה לאדם השרוי במצוקה כלכלית והוא מיואש? וכיצד יכול אדמו"ר חסידי לסייע בבעיות כלכליות של מוכרת תפוחים בשוק?
איך יכול היה ר' נפתלי צבי מרופשיץ להתארח אצל תלמידו ר' חיים מצאנז שנים אחרי מותו? האם יש חיים אחרי המוות?
מדוע נקרא אחד הימים שלפני חג השבועות "יום המיוחס", ומה למד מכך ר' חיים מצַאנְז על כבודם של אנשים מיוחסים?
מדוע חזר רבי חיים מצאנז על עקבותיו ולא נכנס אל בית הכנסת? ואיזה לקח חשוב למד התלמיד שעקב אחריו בחזרה אל ביתו? על הדרך ועל המטרה.
האם סיפורי הצדיקים הם אמת? הרבי מצאנז לא יודע לענות על השאלה אבל יודע שטמון בהם כוח גדול.
מה אדם יכול להותיר אחריו אחרי מותו? האם הוא יכול לחייב את הנשארים בחיים לזכור אותו?
הרבי מצאנז מכריז מלחמה על מי שאינו מכיר בריבוי דעות ושיטות. מי שמאמין כי יש רק דרך אחת, לא רק שהוא טועה אלא יש להיאבק בו
מדוע הרבי מצאנז אינו מצליח להשלים את המשפט "מודה אני לפניך מלך חי וקיים" כשהוא קם בבוקר? ומתי הוא כן מצליח לעשות זאת?
האם צריך לפעמים לשכוח את התורה? ולמה נשך את עצמו הרבי כשרצה להתפלל?
לפני שאתה מתקן את העולם כולו – נסה תחילה לתקן את עצמך. אמירתו הידועה של הרבי מצאנז על התפכחות מן החלומות לשנות את העולם
איזה מכתב סודי כתב הרבי מצאנז לקב"ה, ומדוע עזר לאותו יהודי זר, ולא לאחד מחסידיו?
מפני מה סירב ר' חיים מצאנז להרחיב את דירתו הקטנה, וכיצד למד זאת מר' אלימלך מליז'נסק?
מהו סוד השינה של הרבי? רבי חיים מצאנז נהג לישון מעט מאוד בכל לילה. לפני לכתו לישון נהג לומר משפט מפתיע, כהקדמה ל"קריאת שמע שעל המיטה".
הבעל שם טוב עוזר לזוג עני לזכות בבית אחוזה למרות שאין לו כלום. הזוג שנותן מעצמו זוכה לבית. מה היא מתנה, ומה שכרה.
כיצד יכול המורה לכוון את התלמיד? האם ייתכן שהמורה - הרבי - יוציא את החסיד מן היער ומן המבוכות שהוא לכוד בתוכן, בשעה שהוא עצמו תועה ומבקש את דרכו?
סוס נשאר סוס, גם אם הוא מקושט בתכשיטים ויש לו היסטוריה מפוארת. במשל של הרבי מצאנז הוא מסביר לאדם בעל ייחוס מפואר, מדוע אישיותו אינה נמדדת על פי ייחוסו
הרבי מצַאנז למד אצל הרבי מרוּפְשִׁיץ אבל לא קרא לו "רבי". הסיבה לכך היא שהרבי מרופשיץ היה עמוק מדי עבורו, והוא לא הצליח לרדת לסוף דעתו.
מה מביא חסיד בחבורה של אנשים פשוטים לתפור לעצמו בגד משי? ומדוע נגעו החסידים בבגד עד שכמעט קרעו אותו?
מי קודם למי - עני שהוא בן למשפחה מכובדת או עני זר ואלמוני? ר' חיים מצאנז מעדיף לתת צדקה לעני מבני עירו על פני עזרה לבנו, שזקוק גם הוא לכסף.
תפקידו של הסיפור הוא לתת לך כנפיים. ר' חיים מצאנז מסביר כי המבט כלפי הרגליים, כלפי מטה, הוא מבט מייאש, אבל לאדם יש גם 'כנפיים'.
כולם מקשטים את הסוכה בקישוטים צבעוניים. לר' חיים מצַאנז יש קישוט אחר: צדקה.
בקרב החסידים נודע כי מכה מרבי חיים מצאנז מועילה למי שחוטף אותה. אדם שניסה בכל דרך לקבל את המכה - לא הצליח בכך, גם כשזו כבר הייתה בדרך אליו.
מה עדיף לבקש מאבא? אחד המשלים הנודעים שסיפרו החסידים עוסק בבן מלך ששכח מה עליו לבקש. מסיפור זה למדו החסידים על כוחו של האדם ועל הציפיות הגבוהות שעליו לתלות בעצמו.
סיפור משעשע סביב שולחנו של הרבי חיים מצאנז. על חיתוך של בצל אחד ועל שלושה הסברים למעשה. האם כל ההסברים נכונים או שכולם שגויים? סוד גדול...
האם מותר לעסוק בדברי חולין לפני התפילה? רבי חיים מצאנז עושה זאת, ובמפתיע לא מתעסק בענייני רוח נשגבים. מתברר שדבר זה הוא למד מיצחק אבינו.
עני החי על הקצבה שמחלק ר' חיים מצאַנז קונה תרנגול הודו יקר לשבת. הרב שומע על כך ומחליט להגדיל את הקצבה. מתן אמיתי צריך להיות על פי צורכי הנזקק.