ר' מנדל מרימנוב

ר' מנדל מרימנוב

רבי מנחם מנדל (טורם) מרימנוֹב [ניישטאט 1745 – רימנוב 1815]
מראשי החסידות בפולין ובגליציה.
ר' מנדל נולד למשפחה מיוחסת של רבנים. בצעירותו למד בברלין אצל הרב דניאל יפה, ובהמשך הגיע אל רבי שמלקה מניקלשבורג, ובהשפעתו התקרב לחסידות. לאחר מות רבו נסע כחסיד אל רבי אלימלך מליז'נסק ונחשב לאחד מאלה שהמשיכו את דרכו (סיפור: לשבור את הכללים). הוא נמנה בין מייסדיה של החסידות בפולין ובגליציה יחד עם החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ וה'אוהב ישראל' מאפטא.
לאחר נישואיו עבר להתגורר בפריסטיק, שם חי בעוני ובדוחק רב. לאחר מות ר' אלימלך מליז'נסק התמנה כאדמו"ר בפריסטיק. רבים מחסידיו של רבי אלימלך מליז'נסק נהרו אחריו לפריסטיק וקיבלו את מרותו והנהגתו. בשנת 1794 עבר לרימנוב שעל שמה הוא קרוי.
אחד מן המרכיבים הבולטים בהגותו ובסיפורים עליו הוא תפקידן של הביקורת ושל הסגפנות. על פי שיטתו, הביקורת והמוסר אמורים להביא את האדם למאמץ עילאי לשינוי דרכי חייו, ומאמץ של חרטה ותיקון אישי יביא לסיוע גשמי מן השמים. ר' מנדל לא היסס לטעון כי מי שחי מתוך תשובה ומאמץ רוחני, יכול אפילו לסמוך על הנס.
כאדמו"ר וכרב נהג בתקיפות ובקפדנות הלכתית ומוסרית. תלמידיו תיארו את הפחד שהיו חשים במחיצתו, ואת נטייתו אל היראה והקפדנות על פני האהבה והשמחה (סיפור: אין טיפשים בגן עדן). ר' מנדל תיקן תקנות מחמירות, ובהן: הקפדה על צניעות הלבוש, איסור על לבישת מלבושים מודרניים ומפוארים ועל לבישת תכשיטי נשים. הוא החמיר במיוחד בכל הנוגע להופעתן החיצונית של נשים והתנהגותן בציבור. הוא אסר על נשים לחבוש פאה נכרית, מטפחות מקושטות או מטפחות אדומות, לנעול סנדלים ונעליים מודרניות וללכת ברחובות בתכשיטים ובמלבושי רקמה. גם על הגברים אסר ללבוש לבוש מודרני, ועל החייטים שהמרו את פיו גזר קנסות כספיים וחרמות. בשל כך יש הרואים בו את המבשר של היהדות האולטרה אורתודוקסית במאה ה-19, שהשפעתה ניכרת עד ימינו.
ר' מנדל התפרסם כקדוש ובעל מופת המסוגל להעטיר על חסידיו ישועות ורפואות. אלפי חסידים נהרו אליו ובהם גם לא-יהודים. הוא ראה עצמו כממונה על פרנסתם של ישראל וסייע לכך באמצעות דרשות מרובות שנשא במשך שנים ארוכות על "פרשת המן" (שמות טז, 36-1). דרשותיו בעניין זה נחשבות כסגולה לפרנסה.
כמו מורים חסידיים אחרים, כדוגמת החוזה מלובלין והמגיד מקוז'ניץ, ייחס גם ר' מנדל ערך משיחי למלחמות שניהל נפוליאון ברוסיה, והשווה זאת למלחמת גוג ומגוג המוזכרת בדברי הנביאים. במלחמה זו נטה ר' מנדל לראות את הצלחותיו של נפוליאון כקירוב הגאולה. האגדה החסידית מרבה לתאר את חלקו בניסיונות להחשת הגאולה באמצעות תפילות וכוונות מיסטיות, תקווה שנגוזה עם מותו ועם מות חבריו האדמו"רים במהלך שנות המלחמה (סיפור: המלחמה האחרונה של ר' מנדל).
בין תלמידיו הידועים: ר' נפתלי צבי מרופשיץ, ר' צבי הירש מזידיטשוב, ור' צבי אלימלך מדינוב.
ר' מנחם מנדל לא כתב את תורתו בעצמו, אך תלמידו הבולט ר' יחזקאל פנט העלה על הכתב רבים מדבריו והוציאם לאור.
את מקומו כאדמו"ר ירש שַׁמָשׁוֹ ר' הירש מרימנוב.

'רק קפדן בהלכה - הריהו טיפש' אומר ר' נפתלי מרופשיץ. אילו עוד תכונות צריכות להיות לאדם כדי שיהיה ראוי?
מי הם החסידים ששלח השטן אל מורי החסידות, ומדוע מסייע השטן להפצת החסידות בעולם?
ממה היה מתוסכל כל כך ר' מנדל מרימנוב? ר' מנדל מרימנוב היה שותף למאבק מיסטי להבאת המשיח במהלך מלחמות נפוליאון, ושילם על כך בחייו. פרידתו מן העולם לוותה בתקווה, אך גם בתסכול ובכעס על תלמידיו שלא סייעו לו.
כיצד חזר המפתח שאבד אל כיסו של הירש "המשָרֵת" מרימנוב? וכיצד סייעה תפילתו הנלהבת להתרחשותו של הנס?
מדוע ר' מנחם מנדל מרימַנוֹב מספר סיפור עממי על כלב ועגל בליל הסדר? ומה משמעותם של מעשי הנקמה של האיכר הגוי באדון שהתעלל בו?
מדוע ציווה ר' מנדל מרימנוב לנסר את הפינות של השולחן החדש שקיבל?
מתי עדיפה עניות? הרבי מאפטא מבקש מבנו להיות עני וסגפן. על ידי סיפור חייו הוא מסביר לבנו מדוע יש לחיות תחילה חיי דוחק לפני שהופכים למנהיג חסידי.
למה לו מותר? התלמיד החדש, ר' מנדל מרימנוב, זכה ליחס מיוחד, ואף ניתנה לו האפשרות להפר את הכללים. כנראה משהו מיוחד שהיה בר' מנדל גרם לכך שחרגו למענו מן הכללים.
על כוחו של מבט קצר לחולל שינוי. ר' צבי אלימלך עושה יום ולילה במסירות כדי לראות את פני המגיד מקוז'ניץ. האם יזכה גם לראות את פני המשיח?
איש כפרי מצליח לבטל גזֵרת שמים. כיצד הוא עשה זאת, ומדוע גרם הדבר לצחוק בפגישה שערכו שלושה אדמו"רים חשובים?
בזמן שנפוליון ניהל מלחמה בצאר הרוסי, גם אדמו"רי החסידות נאבקו זה בזה במי לתמוך. המאבק הדרמטי ביניהם נסב על הדרך הנכונה אל הגאולה הלאומית.
רבי נפתלי מרופשיץ מפרש בפני תלמידיו את הפסוק "וְכָל מַעֲשֶׂיךָ בַּסֵּפֶר נִכְתָּבִין" ממסכת אבות, ואומר כי מסעותיו של רבם, הרבי מרימנוב, עוד ייכתבו בספר. ולא רק בספר שלו אלא של כל אדם. מה בא ר' נפתלי לרמוז בפירוש זה?