סיפורי חסידים בנושא: תוכחה ומוסר

תוכחה ומוסר

התוכחה היא דברי ביקורת, הנאמרים מתוך רצון לסייע לאדם שחטא לתקן את דרכיו. אמירות אלו כונו גם 'מוסר', על שם הייסורים ונקיפות המצפון שדיבורים אלו נועדו לגרום לשומע.
מושג ה'תוכחה' מופיע כבר בתורה: "הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא" (ויקרא יט, יז). עניינה הוא ערבות ואחריות הדדית שיש לכל יהודי כלפי יהודי אחר, והצלתו מן ה'חטא', מדרך שלילית שתגרום לו רעה. חז"ל סייגו חובה זו וקבעו שיש להוכיח רק בלשון רכה, וכן אמרו שלא כל אדם ראוי להוכיח, ומוטב לשקול היטב בטרם משמיעים דברי תוכחה (בבלי, ערכין, דף טז עמוד ב, ובמקומות רבים בנוסחאות שונות).
ביהדות אירופה התפתח מוסד ה'מגידים', דרשנים עממיים שנדדו ממקום למקום והשמיעו לציבור תוכחות מוסר. ה'מגידים' קראו לתשובה, לרוב בלשון חריפה ובאמצעות הדגמות מספרות האגדה, עד שהשומעים היו פורצים בבכי של חרטה. לאחר סבב הדרשות בבתי הכנסת, קיבצו הגבאים סכומי כסף עבור ה'מגידים', ומכאן הייתה פרנסתם. רבים מצדיקי הדורות נהגו להזמין לעצמם 'תוכחה', להציב בפניהם 'מגיד' שייסר אותם בדברים קשים המעוררים את הלב לתשובה. תופעת ה'מגידות' והתוכחה קיבלה ממד שונה בחסידות, ומלבד האצלת סמכות התוכחה ל'צדיק' העומד בראש החצר החסידית, נערכו גם שינויים באופי התוכחה ובדרכי השמעתה.
אחד מראשוני החסידות היה רבי יהודה לייב, שכונה 'המוכיח מפולנאה' (על שם עירו: פולנוי). הוא היה תלמידו של הבעל שם טוב, ובמצוות רבו נדד בעיירות והשמיע דברי תוכחה באמצעות רעיונות החסידות. מלבדו היו עוד רבים ממנהיגי החסידות בדורותיה הראשונים שעסקו במקצוע הזה של ה'מגידות' והתוכחה, וניסו לחזק את הקהל בענייני דת ולהחזירם בתשובה, ובתוך כך להפיץ את תורת החסידות בשכבות עממיות.
במורשת הקבלה והחסידות, עם ישראל הוא כמו גוף אורגני אחד, בעל איברים רבים. הצדיקים משולים לאיברים החשובים: ראש, לב ועיניים, ושאר העם משולים לאיברים הפחות חשובים. כפי שבגוף החי אם איבר אחד פגום – כל הגוף מתקשה לתפקד, כך גם העם כולו סובל כאשר חלקים ממנו אינם מבצעים את תפקידם הדתי. הצדיק, שהוא איבר אחראי ומרכזי, מתפקידו אפוא להשפיע ולהוכיח, כפי שעשו הנביאים בזמנם, ולהשיב אל המוטב את החלקים האחרים, כדי לשמור על השלמות האורגנית של הגוף-העם.
סיפורים רבים בחסידות עוסקים בסגנון הראוי להוכיח את החוטא, ולהשפיע עליו לשנות את דרכיו, ושתי דרכים חסידיות מנוגדות יש בעניין:
דרך אחת היא דרכו של רבי אלימלך מליז'נסק, שנקט דרך של תוכחה בוטה כלפי שומעיו. בדרשותיו הוא משווה את ההוכחה להכאה של משה את הסלע. פעולה זו גרמה למשה לעונש קשה, אך הייתה מבחינת משה פעולה הכרחית של מנהיג הרוצה להציל את עמו מדרך רעה.
מנגד, ניצבת האסכולה שנמנעה מכל וכל מהשמעת תוכחת מוסר ודברים הקשים לאוזן. בראש אלה ניצבת דמותו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שנהג ללמד זכות על כל יהודי, בכל מצב ובכל מחיר. ביצירתיות רבה הוא מצא צד חיובי בכל פעולה שראה אצל אחרים. גם רבי נחמן מברסלב אחז בדעה זו, וטען שקיום מצוות 'תוכחה' לא נמסר לכל אדם, משום שנדרשת לכך דרגה רוחנית גבוהה ביותר (ליקוטי מוהר"ן א, תורה ח). הוראתו הייתה: "דַּע כִּי צָרִיך לָדוּן אֶת כָּל אָדָם לְכַף זְכוּת, וַאֲפִילּוּ מִי שֶׁהוּא רָשָׁע גָּמוּר צָרִיך לְחַפֵּשׂ וְלִמְצא בּוֹ אֵיזֶה מְעַט טוֹב, שֶׁבְּאוֹתוֹ הַמְּעַט אֵינוֹ רָשָׁע" (ליקוטי מוהר"ן א, תורה רפב).
גם בקבוצות חסידיות נוספות התוכחה עסקה לא בעבירות ובחטאים הנוגעים ליצר הרע, אלא בחשיפת חולשות שונות המתקיימות גם אצל אלו המקפידים במצוות. כך למשל, מידת הגאווה, הזיוף וההונאה העצמית היו מטרה מרכזית לאמירות תוכחה שנאמרו בחסידויות פשיסחה וקוצק.
באופנים שונים אלו, מלווה התוכחה את התנועה החסידית ואת השאיפה של החסידים לתשובה ולתיקון אישי.

כיצד התייחס ר' יצחק מווּרקי לאדם חצוף, שדיבר עליו דברי גנאי? מדוע קרא לו אל חדרו, ואיזו הצעה הציע לו, כשהיו שניהם לבדם?
ר' אלימלך מליז'נסק מצליח לפגוש את אברהם אבינו, לאחר שהתכונן לכך רבות, אבל לאברהם "אין פנאי" לפגוש אותו. מה הוא מנסה לרמוז לר' אלימלך?
ר' שמחה בונים מפשיסחה רואה שרבו, היהודי הקדוש, אינו עוזר לאדם שמבקש עזרה, ומחליט "לפטר" אותו
רבי יהודה אריה אלתר מגור מצא את אחד מתלמידיו מעיין בכתב היד של ספרו. בעזרת דרשה הוא חושף בפני החסיד את חששו מפני מעשה זה, ומצניע בכך איום מרומז לחסיד החטטן.
אי אפשר להסתתר ממי שרואה את לבבנו. סיפור על כוחו המופלא של ר' יחיאל מִיכְל מזלוֹטשוֹב שידע לראות לתוך נפשו של האדם, ועל חששם של האנשים להיחשף בפניו.
מדוע שאיפת טבק כמעט גרמה למותו של אחד החסידים, וכיצד התבטלה הגזֵרה על ידי מחשבה טובה?
כיצד שכנע ר' שלום מפּרוֹהוֹביטש את קרוב משפחתו הקשיש שלא לגעור בו למרות מעשיו המשונים?
יש רבנים ומקובלים שמסופר עליהם שהם יודעים לעשות נפלאות תמורת תשלום, אבל יש גם מי שמבקר את הנפלאות הממוסדות
מתי עלייה לארץ ישראל היא לא דבר מומלץ? הרבי מקוצק גוער באדם שרוצה לעלות לארץ ישראל רק משום שהוא רוצה למנוע מעצמו אפשרות של גלגול מחילות.
ר' נפתלי גירש בכעס אדם חוטא. לעומתו, הרבי מנשכיז קיבל את פניו של החוטא בכבוד ובאהבה, ובכך סייע לו בהחלטה הגורלית להישאר יהודי. קבלתו של החוטא עשויה לשנות את כל מהלך חייו
המגיד ממזריטש משווה את עצמו לחייט שנאלץ להטריח את הלקוח ולמדוד עליו את הבגד. זהו משל על אי הנחת שגורם המורה לתלמידו
מדוע בירך הרבי? ר' לוי יצחק מברדיטשוב בירך אנשים שסיימו את תפילתם בברכת "ברוכים הבאים". רק אז הם "חזרו" מן המקומות הרחוקים שבהם שוטטו במחשבותיהם.
רק בזכות האבן? כמה רגעים בשבוע, שבהם זכה להערכה של האנשים כלפיו, נתנו לצדיק מסתורי כוח להמשיך לחיות. סיפור על חשיבותה של הערכה חיובית ועל ערכם של חפצים שוליים לכאורה.
מדוע קיבל החוזה מלובלין כסף רב מהחסידים, בעוד המגיד מדובנה לא קיבל מאומה? שנאת הממון או הרדיפה אחריו מייצרים אצל החסידים תגובה הפוכה.
מה צריך ללמוד עוד אדם שלמד כבר את כל התלמוד? אדם שסיים את הש"ס בא אל הרבי מקוצק ששואל אותו שאלה בלתי צפויה.
חסיד שבא להוכיח את אנשי העיר על חטאיהם הפך עד מהרה לחוטא בעצמו. משל של הבעל שם טוב על הסכנה שבדברי תוכחה.
לר' שמחה בונים נגרמה בושה גדולה, ולמרות זאת הוא נישק באהבה את מי שבייש אותו. כיצד ייתכן הדבר?
להסתרק מול כולם? הרבי מהוּסיַאטין סירק במסרק את זקנו ופאותיו, כדי ללמד את אנשי היישוב הישן בירושלים את חשיבותם של הניקיון וההקפדה על המראה החיצוני.
מה רמז ר' נפתלי מרופשיץ לחוטא שהתבייש לספר על העבֵרות שלו?
למי יש יותר כבוד? סיפור המלגלג על סמלי סטטוס ועל החשיבות היתירה שאנו רוחשים להם.
מדוע נענש שֶֹה תמים על מעט קש שאכל, וכיצד השתמש רבי שמחה בונים מפשיסחה במשל זה כדי להציל אדם ממשפט עוול?
מדוע צחק הבעל שם טוב על תלמידו וידידו רבי נחמן מהורדונקה, ומה הבעיה באמירתו של ר' נחמן כי "הכול לטובה"?
מפני מה נזף רבי ברוך ממֶזִ'יבּוּז' בתלמיד, ואף ביזה אותו בבית הכנסת? ואם ראוי היה הדבר בעיניו, מדוע ביקש אחר כך את סליחתו של התלמיד?
כשמוּנה ר' שמלקה לרב העיר ניקלשבורג, הקדיש את הדרשות הראשונות שלו לשבע החוכמות. הסיבה לכך הייתה כי האמין שאי אפשר לבקר משהו לפני שאתה מבין אותו
איך תפילה מהירה ומגומגמת של חסידים יכולה להיות חיובית?
שתי כיכרות לחם דבוקות היוו סימן לחברות עמוקה שבין שני חסידים. כשהתגנב ללבם כעס זה על זה, הפריד רבם לשתיים את הכיכרות הדבוקות שהיה נותן להם בדרך כלל.
למה לא להתקרב לצדיק? הרבי מפּוּריסוב מסביר מדוע אין טעם להידחק ולהצטופף כדי לשמוע את הרב, אלא כדאי לכל אדם לדעת את מקומו.
משרתו של ר' אוּרי מסטרליסק קם בליל יום הכיפורים לשתות, אך הרבי שמבחין בזאת, לא נוזף בו. הוא רואה קודם כול את טובת האיש ובריאותו לנגד עיניו.
איזה מכתב סודי כתב הרבי מצאנז לקב"ה, ומדוע עזר לאותו יהודי זר, ולא לאחד מחסידיו?
כשאנו שופטים, אנו גם נשפטים. יצירת האמנות לימדה את המתבוננים בה לחפש קודם כל את חסרונותיהם שלהם.
מדוע חרג ר' זאב מזבריז ממנהגו, ואכל מצה שאינה "שמורה" לעיני חסידיו? איזו טעות כפולה עשו חסידיו?
כיצד גער רבי נפתלי מרוּפּשיץ באדם שהניח את הסידור על גבו בזמן תפילת הווידוי שביום הכיפורים?
ר' ברוך ממֶז'יבּוּז' גרם לתלמיד חכם ליטאי גאוותן לשכוח את כל ידיעותיו בתורה. בכך העניק לו את מתנת השכחה, והשלים את מה ששכח לעשות מלאך השכחה.
כיצד הוכיח ר' לוי יצחק מברדיטשוב את פרנסי העיר כאשר רצו למנוע מעניים לחזר על פתחי הבתים?
ר' לוי יצחק סטר על פניו של אורח וצעק ביידיש, וכל זאת באמצע התפילה. אולם מה שנראה כמעשה פסול ואסור מתגלה כניסיון ללמד זכות על חטאו הנסתר של האורח.
מדוע דחה ר' אלימלך מליז'נסק את התלמיד שרצה כל כך לקבל את עצתו, ואף צעק שסירחון נודף ממנו? ואיך נעלם אותו ריח רע?
איך פעם כולם היו דוברי שקר בבית הכנסת, ואיך הפכו למרבה הצער לדוברי אמת?
ר' לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב ידוע כ"סנגורם של ישראל', וכמי שעסק בלימוד זכות על כל אדם. אולם בשעת הצורך הוא ידע להוכיח ולגעור. כאן הוא משתמש בהומור כדי להוכיח יהודים עשירים שנטשו את מנהג האבות.
כיצד למד חסיד בשם ר' מוטל מדבריו של קורח אל משה רבנו - מתי ענווה עלולה להתגלות כגאווה?
האם מותר לספר לרב על התנהגות בעייתית של אנשים אחרים כדי להביא לתיקון הבעיה? ר' יהודה אריה אלתר מגור שומע על הבעיה מאחד החסידים ופועל לתיקונה
מה מביא חסיד בחבורה של אנשים פשוטים לתפור לעצמו בגד משי? ומדוע נגעו החסידים בבגד עד שכמעט קרעו אותו?
מי הוא המלאך פיל"ד? ומדוע כתב נער צעיר מן החצר החסידית שבפשיסחה "פתק מן השמים"?
מדוע חשק פתאום הרב בצנון? דווקא בשעה הקסומה של סעודה שלישית, בשעת דמדומים של הרהורים ושתיקה ליד שולחנו של הרבי, נשמעים לפתע קולות גסים של חיתוך צנון ולעיסה קולנית. אולם הרבי מצליח להציל את כבודו של אדם שזכה לגערותיהם של החסידים.
איך כעס יכול לשנות פנים? הבעל שם טוב לא הצליח לזהות אדם שהכיר, בגלל הכעס ששינה את פניו של האיש. מדבר זה למד הבעש"ט עצמו כיצד עליו להתנהג.
האם יכולים משחקי קלפים להיות לעזר לעבודת הבורא? האם ייתכן שהלילות הארוכים שהוקדשו למשחקי קלפים יהפכו ללילות מלאי תוכן רוחני ודתי?
ר' שמחה בּונִים מפְּשִׁיסְחַה מצליח להוציא נער צעיר מבית זונות ולהפוך אותו לבעל תשובה גמור. דווקא במקום כה נמוך מגיע ר' בונים למדרגתו הרוחנית הגבוהה.
מדוע עצר ר' לוי יצחק מברדיטשוב את האיש הרץ אחר פרנסתו בשוק, ומה העצה שיעץ לו?
ר' אלימלך מליז'נסק "הריח" את העבֵרה שהתרחשה בעיר שבה ביקר. נער צעיר שסייע לו בשעה ששאר בני העיר נרתעו מפניו, זכה לברכה גדולה שהתגשמה כעבור שנים רבות
מהי רשימת הניאוף שראה הבעש"ט בגיסו? הבעש"ט בראייתו הרוחנית מבחין כי גיסו לא עמד בנדר שקיבל על עצמו לפרוש מאשתו, ורק לאחר תיקונים שעשו השניים, הוסר מעל הגיס אותו סימן ניאוף שמימי.
המנהיג הוא מי שיש לו כוחות, אך אם ברצונו להנהיג הוא צריך ללמוד להיזהר מלהשתמש בכוחות האלה לרעה.
מהי הדרך הנכונה להתמודד עם נטייה לרגזנות ולכעס? ולמה לפעמים הניסיון לפתור בעיה מייצר לחץ נפשי ומנטלי שאינו מועיל ואף מפריע לפתרון הבעיה?
ר' אברהם יהושע הֶשֶל מאפטא דוחה ומעליב חוטאת שבאה אליו, והיא מוכיחה אותו על כך ודורשת ממנו ללמוד ממנהג האל בחוטאים.
מה יתרונו של רופא כפרי פשוט לעומת פרופסור חשוב, וכיצד קשור הדבר לחשיבותם של תוכחה ודברי מוסר?