סיפורי חסידים בנושא: גאולה

גאולה

גאולה – ישועה, מצב חיובי ומאושר באופן המלא ביותר, קץ לשליליות ולצער.
במסורת היהודית התקבע המונח כמגדיר את 'אחרית הימים', הזמן העתידי שבו יחיו הברואים באושר מלא ובמצב המתוקן ביותר שניתן להעלות על הדעת. בנוגע לעם היהודי, מדובר על 'ימות המשיח' ו'קץ הגלות', כלומר סיום מצב הפיזור, העוינות והרדיפות שידע העם לאורך ההיסטוריה.
המסורת החסידית הרחיבה את המונח לכיוון הקיומי-אישי. לפי החסידות, כל אדם ראוי ומסוגל לקבל גאולה אישית בכל מקום ובכל זמן, כאשר הוא מגיע למדרגת הדבקות באל וגם דָבק ב'צדיק' החסידי. סביבתו של הצדיק החסידי היא מרחב רוחני, על-מקומי, שבו יכול היחיד לחוות רווחה נפשית ומנוחה מכל תעתועי העולם ותלאות החיים. סביבת הצדיק מאפשרת הכרה בנוכחות האלוהית בעולם, נוכחות שעל פי התפיסה החסידית מצויה בכל חפץ, מאורע או אדם, כעין נקודה פנימית של טוהר וטוּב המחיָה ומחזיקה את המציאות החומרית.
בעיקרה, הגאולה החסידית אינה מופע פתאום אלא באופן הדרגתי. זהו תהליך מתמשך הנתון בידי כל אדם, לעשות את הטוב, לעסוק בתיקון החברה והיחיד, מתוך 'דבקות' (ע"ע) והתקרבות אל האל. בכל אדם יש ניצוץ משיחי-גאולי, ויש לו תפקיד אישי לקדם את הגאולה הכללית. כך הגדיר זאת רבי נחום מטשרנוביל, מראשוני החסידות: "…כל עיקר עבודתנו היא לתקן את חלק המשיח השייך לכל אחד" (מאור עיניים, עמ' קלא).
במונחים קבליים, עליהם מבוססת החסידות, המצב הנוכחי הוא שהאלוהות עצמה מצויה בסוג של גלות מטאפיזית-רוחנית בתוך מציאות עולמנו, עולם של רוע וכאב. האדם הדָבק במעשים טובים מסוגל להחיש תהליך של תיקון והוצאת האלוהות מגלותה, ובכך להושיע את העולם כולו. כלומר, כל אדם החותר לגאולה אישית, מקדם גם את הגאולה העולמית.
עם זאת, החסידות לא זנחה את הגאולה במשמעותה הלאומית המסורתית, ורבים רואים בה 'תנועת גאולה' משיחית. על פי המסורת החסידית, הבעל שם טוב בעצמו קיווה להיות 'מבשר הגאולה' בחייו, וערך פעולות מאגיות קבליות לקדם את בוא המשיח. מאוחר יותר קיבל אות משמים שהגאולה לא תתרחש בימיו. היה זה כאשר ערך טקס 'עליית נשמה' למרומים, שם פגש את המשיח בכבודו ובעצמו. כששאל את המשיח מתי כוונתו לבוא, הייתה תשובתו של המשיח: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה". כלומר, כאשר תתפשט תורת החסידות בעולם – תבוא גאולה לישראל. מתוך כך עסקו רבים ממנהיגי החסידות בפעולות מיסטיות של 'קירוב הגאולה', ואף הורו לחסידיהם לעלות לארץ הקודש, כי שם ניתן לקרב את ביאת המשיח באמצעות לימוד החסידות. שיירת העולים החסידים הראשונה הגיעה לארץ ישראל בשנת 1777 בראשות הרבי מנחם מנדל מוויטבסק, שהאמין כי הגאולה קרובה, ועל פי חישובים קבליים שונים שערך היא עתידה להתרחש בשנת 1781. מאוחר יותר עלו ארצה קבוצות ומנהיגים חסידיים נוספים, והפכו לחלק מ'היישוב הישן' בארץ ישראל.
מתח משיחי רב ותחושה של גאולה קרובה שררה בחסידות גם בשנים שבהן אירעו מלחמות נפוליון במזרח אירופה. בעשורים האחרונים מתקיים מתח דומה בקרב חסידות חב"ד סביב דמותו של האדמו"ר האחרון, רבי מנחם מנדל, שנתפס בעיני רבים מחסידיו כ'מלך המשיח'.

לפני מותו מבטיח הרבי מאפטא להביא את הגאולה מיד כשיגיע אל העולם העליון. אולם הוא לא הראשון שחשב על כך - גם ר' לוי יצחק מברדיטשוב הבטיח שיעשה זאת, ולא קיים את הבטחתו.
כיצד נערך הבעש"ט למותו המתקרב? ומדוע סירב לתקן את נשמתו של מת שהגיע לפניו?
למה שכח ר' וולף קיציס את התשובה הנכונה בזמן הכי משמעותי לגאולה? איך תבוא הגאולה אם לא נדרוש אותה?
ממה היה מתוסכל כל כך ר' מנדל מרימנוב? ר' מנדל מרימנוב היה שותף למאבק מיסטי להבאת המשיח במהלך מלחמות נפוליאון, ושילם על כך בחייו. פרידתו מן העולם לוותה בתקווה, אך גם בתסכול ובכעס על תלמידיו שלא סייעו לו.
כיצד חזר המפתח שאבד אל כיסו של הירש "המשָרֵת" מרימנוב? וכיצד סייעה תפילתו הנלהבת להתרחשותו של הנס?
החוזה מלובלין נופל מחלונו ונעלם. כעבור כמה שעות הוא נמצא פצוע קשה לא הרחק מביתו. מה קרה לחוזה, ואיך ניצל מהנפילה הקשה? מה מסמלת פטירתו בתשעה באב?
מדוע ר' מנחם מנדל מרימַנוֹב מספר סיפור עממי על כלב ועגל בליל הסדר? ומה משמעותם של מעשי הנקמה של האיכר הגוי באדון שהתעלל בו?
כיצד יכול סַבָּל פשוט לערוך את ליל הסדר טוב יותר מן הצדיק?
נער צעיר חש, לאחר ששמע דברי תורה מן הבעש"ט, כי עוד מעט יגיע המשיח. הוא מגלה כי כל התלמידים הבוגרים ממנו גם חשו בכך, והם מתקבצים יחד בהתרגשות.
משה פאסטוך הוא רועה תמים העובד את השם בהתלהבות ומסירות נפש. משה, ר' מאיר מפרימישלן והבעש"ט ניסו להביא את הגאולה ולנצח את השטן, וכמעט הצליחו בכך
הציפייה מתיקון החצות המפורסם של רבי משה לֵייבּ מסַסוֹב היא למשהו רוחני גבוה, אבל הרבי מססוב מפתיע עם תיקון אחר לגמרי
האם מודעות תמידית לבעיות מסייעת לנו להישמר מנפילות או שמא היא גורמת חולשה ותקיעות? האם יש יתרון לעגלה הרתומה לסוס אחד על פני עגלה הרתומה לארבעה סוסים?
האם ביאת המשיח תלויה בתשובה? ואולי להפך? ומדוע שלא יגיע המשיח מיד?
כיצד סייעו החסידים ליציאת הלבנה מתוך העננים?
איך גערה של גוי מלמדת את החסידים להיות רוחניים יותר?
ר' לוי יצחק מברדיטשוב העז לחבר תפילות, ובהן היה מתווכח עם הבורא ותובע ממנו צדק. תפילות אלו הפכו לנכס תרבותי וזכו להתייחסויות רבות.
על כוחו של מבט קצר לחולל שינוי. ר' צבי אלימלך עושה יום ולילה במסירות כדי לראות את פני המגיד מקוז'ניץ. האם יזכה גם לראות את פני המשיח?
מדוע בכה הכפרי בתפילה? האם ניתן לפרש את הסיפור בדרך אחרת מהצפוי?
מדוע שתו החסידים מן החבית השמורה למשיח בלבד? בדיחה חסידית מעידה על יכולתם של החסידים לחוש גאולה גם בהיותם במצב של גלות.
בזמן שנפוליון ניהל מלחמה בצאר הרוסי, גם אדמו"רי החסידות נאבקו זה בזה במי לתמוך. המאבק הדרמטי ביניהם נסב על הדרך הנכונה אל הגאולה הלאומית.
"סול א-קוקוש מאר" - שיר רועים הונגרי, הפך להמנון חסידי של יהודי הונגריה. השיר מבטא את הגעגועים אל הגאולה, והוא מעיד על היכולת לאמץ ניגונים ומוטיבים מן הגויים.
הבעש"ט מתנבא ומתאר את המצב שיהיה בדורות הבאים - אדמו"רים ורבנים רבים כמו ארבה, והם אלו שיעכבו את הגאולה.
מי צריך רבנים כאלה? בדרשה רוויית הומור מסביר ר' לוי יצחק מברדיטשוב לשני רבנים זוטרים, מדוע בימות המשיח לא יהיה צורך באנשים שכמותם.
מה עדיף לבקש מאבא? אחד המשלים הנודעים שסיפרו החסידים עוסק בבן מלך ששכח מה עליו לבקש. מסיפור זה למדו החסידים על כוחו של האדם ועל הציפיות הגבוהות שעליו לתלות בעצמו.
מתי יבוא המשיח? ר' שמחה בונים חשב כי בכל רגע הוא עשוי לבוא, ואף התכונן לכך.