ר' שלום מבעלז

ר' שלום מבעלז

רבי שלום רוֹקַח מבֶּעלְז [ברודי 1779 – בעלז 1885]
מייסד שושלת חסידות בעלז.
אביו, רבי אליעזר, היה מגדולי חכמי ה"קלוֹיז" בברודי – מוסד ותיק ומכובד שבו למדו תורה ועסקו בקבלה. בילדותו התייתם מאביו, ולאחר שאמו נישאה בשנית הוא עבר לבית דודו, ר' יששכר דב, שכיהן כרב בעיר סוקאל. לימים נשא לאישה את מלכה, בתו של דודו, שהיה ממתנגדי החסידות. על אף התנגדותו של חותנו, התקרב לחסידות בהשפעתו של ר' שלמה מלוצק, מתלמידיו הקרובים של המגיד ממזריטש, שבאותה עת ישב בסוקאל. האגדה החסידית מספרת שבלילה היה מתגנב החוצה בעזרת חבל ששלשלה אשתו מבעד לחלון כדי ללמוד חסידות אצל רבו, ועם עלות השחר היה חוזר בהיחבא לביתו.
בהיותו כבן 17 נסע אל 'החוזה מלובלין' והתקבל אצלו בהתלהבות ובחמימות רבה. הוא היה מקורב גם לרבי ישראל, 'המגיד מקוז'ניץ', לרבי אורי, 'השרף מסטרליסק', ולרבי יהושע השל מאפטא.
בהמלצת 'החוזה' התקבל כרב בעיר בעלז, ולאחר פטירתם של רבותיו, הקים בבעלז חצר חסידית גדולה שהפכה למרכז החסידות בגליציה.
לצד גדולתו בתורה ובהלכה, התפרסם ר' שלום כ'בעל מופתים', ואף עמד בקשרים הדוקים עם גדולי הרבנים 'המתנגדים', כמו ר' שלמה קלוגר, מגדולי רבני גליציה, רבי יעקב אורנשטיין ואחרים. בהנהגתו יצר את דמות האדמו"ר המשלב גדלות בתורה לצד דמות הצדיק החסידי. ר' שלום נודע גם כמי שהיה מעורב בענייני ציבור, עמד בראש הציבור החרדי בגליציה, ונאבק רבות לשיפור מצבם הכלכלי של חסידיו. כמו כן ניהל מלחמה נגד תנועת ההשכלה וההתבוללות.
במסורת חסידי בעלז נהגו שלא לפרסם את תורתם בכתובים, ודבריהם נרשמו בכתבי יד של תלמידיהם או עברו כתורה שבעל-פה, ורק שנים אחר כך הועלו על הכתב.
בנו הצעיר, רבי יהושע מבעלז, היה לממשיך דרכו, הרחיב את חסידות בעלז, וידע להפוך אותה לגורם מרכזי בתנועת החסידות.

כיצד הפך ר' אורי מסמבור מאיש עני ומסכן לרבי חשוב ונודע, ומי הם האנשים שסייעו לו בכך?
חוסר אמונה, ואולי גם קנאה ומתח בין אישי, גרמו לכך שרבי שלום מבֶּעלז נאלץ לשנות סדרי בראשית ולהשתמש ביכולותיו המיסטיות.
ממה התפעל החוזה מלובלין בסיפור מגילת אסתר כששמע אותה מפי אחד מתלמידיו הצעירים?
הסיפור מביא את המתכון הקליל של ר' נפתלי לאיך צריך אדם לקבל את פני מותו.
ברכתו של המגיד מטריסטק התקיימה, אף שהרבי הנודע יותר - ר' שלום מבעלז - לא האמין שתתקיים. ומכאן, שברכה שנאמרת מפיו של אדם קרוב ואוהב היא הברכה העדיפה והמכריעה
כיצד השווה הרבי דרשן - המתפרנס מדרשות גנובות - ל"בן סורר ומורה"?
מדוע שאג הרבי? ר' שלום מבֶּעלז פירש לחסידיו מדוע הכריזו בני ישראל "ה' אחד" בשעת קבלת התורה, ואף הדגים באופן מבהיל ובלתי נשכח את פירוש הדבר.
מה ראה ר' שלום מבעלז שגרם לו להפסיק לעשן מקטרת? ומה עלינו ללמוד מכך?
שני השותפים מקבלים עצה סותרת מן החוזה מלובלין, והכול כדי שיהפוך אחד מהם - רבי שלום מבֶּעלז - לרב
מדוע קרא רבי שלום מבֶּלז לחייט מבְּרוֹדי באמצע תפילת יום הכיפורים, ומדוע התפעל מפירושו המשובש של החייט לפסוק מן המקרא?
האם ההנאה מהמצווה פוגמת בה? בשל עיכוב בדרך לא הגיעו בניו של הרבי מבֶּעלְז לשמוע את קריאת מגילת אסתר מפי אביהם. אחד הבנים שמח על ההזדמנות לקיים את המצווה בפשטות ובלי התרגשות.