ר' זאב וולף מזברז'

ר' זאב וולף מזברז'

רבי זאב מזְבַּרז' [זלוֹטְשוֹב 1792 – וואלטשיסק 1822]
אדמו"ר חסידי, בנו של רבי יחיאל מיכל מזְלוֹטְשוֹב. תלמידם של החוזה מלובלין ושל רבי מנחם מנדל מרימנוב.
אביו של ר' זאב היה רבי יחיאל מיכל מזלטושוב, שהיה אדמו"ר חסידי חשוב ונודע. ר' זאב היה השלישי מבין חמישה בנים של ר' מיכל, שכולם נודעו לימים כמנהיגים חסידיים. בילדותו היה ר' זאב ילד שובב שנהג להתבודד ולהתרועע עם החי והצומח, והדבר ציער מאוד את אביו. על פי המסופר, סמוך לגיל בר המצווה ביקש אביו שיביאו לו את התפילין של בנו לפני שמכניסים בהן את הפרשיות. האב בכה במר לבו והוריד לתוך בתי התפילין דמעות בתפילה. לאחר האירוע הזה השתנו דרכיו של הבן והוא נהפך לאדם אחר.
עוד מספרים חסידים, כי ר' מיכל נהג לציין כל אחד מחמשת בניו על פי אחד מחמישה חומשי תורה. את בנו השלישי כינה "קודש קודשים", כנגד ספר ויקרא שעוסק בקרבנות ובהלכות קדושת המקדש.
ר' זאב התפרסם כאדם שהצטיין במידת התמימות ובפשטות הרבה שנהג בה. הוא גם נודע כאדם צנוע ואוהב הבריות, ונהג לרחם גם על רשעים גמורים ואפילו לכנות אותם "צדיקים".  ר' זאב נודע כאדם רגיש מאוד למצוקתם של אחרים, ובפרט של החלשים ועלובי הנפש. כאשר התקוטטה אשתו עם המשרתת שבביתם ותבעה אותה לדין תורה, הלך ר' זאב לייצג את המשרתת המסכנה (סיפור: הרבי, המשרתת והקטטה). סיפור נוסף מתאר אדם גס רוח שלעס צנון בצורה מכוערת וזכה לבוז מצד החסידים, אך קיבל מר' זאב תשומת לב ואהבה (סיפור: צנון).
בין תלמידיו היו רבי צבי הירש מזידיטשוב ורבי סנדר מקומרנה, ובין באי ביתו היו צדיקים רבים ובהם רבי מנחם מנדל מקוסוב ורבי צבי אלימלך שפירא מדינוב.
בספר "תפארת צבי" מובאים דברים בשמו, לצד דברי תורה מאביו, ר' יחיאל מיכל.

סיפור מקסים ומצחיק על מערכת היחסים בין רבי זאב לאשתו, ועל המשרתת שביניהם, שזקוקה לחסד.
רבי זאב מזבאריז סירב לשתף פעולה עם אלו שרצו להשיב מלחמה נגד יהודים שפגעו ביהודים אחרים מתוך אהבת ישראל.
מדוע תלמיד רעב שהגיע לפני ר' זאב מזבריז אינו מקבל ממנו סיוע? מה למד התלמיד מהרב, ומדוע לא כעס עליו?
מה אמר ר' זאב מז'בריז' לגנבים שמצא בביתו, וכיצד הזהיר אותם שישמרו על בריאותם?
מדוע חרג ר' זאב מזבריז ממנהגו, ואכל מצה שאינה "שמורה" לעיני חסידיו? איזו טעות כפולה עשו חסידיו?
מדוע חשק פתאום הרב בצנון? דווקא בשעה הקסומה של סעודה שלישית, בשעת דמדומים של הרהורים ושתיקה ליד שולחנו של הרבי, נשמעים לפתע קולות גסים של חיתוך צנון ולעיסה קולנית. אולם הרבי מצליח להציל את כבודו של אדם שזכה לגערותיהם של החסידים.
האם יכולים משחקי קלפים להיות לעזר לעבודת הבורא? האם ייתכן שהלילות הארוכים שהוקדשו למשחקי קלפים יהפכו ללילות מלאי תוכן רוחני ודתי?
ר' מיכל, אביו של הילד השובב, ממלא בדמעות את ה"בתים" - קופסאות התפילין. פעולה זו הופכת את נפשו של הילד, והוא משתנה לטובה