ר' אורי צבי מסטרליסק

ר' אורי צבי מסטרליסק

רבי אורי (השָׂרָף) מסְטְרֶלִיסְק (יאנוב 1757 – סטרליסק 1826)
מתלמידי ר' שלמה מקרלין, מייסד שושלת סטרליסק.

ר' אורי היה בנו של כפרי עני בשם פינחס. לפי המסורת, המגיד ממזריטש בירך את הוריו שייוולד להם בן שיאיר את העולם.
בנעוריו עבר להתגורר בלבוב, והקדיש את חייו ללימוד התורה. הוא נהג לנסוע אל צדיקי הדור – ר' אלימלך מליז'נסק, ר' פנחס מקוריץ, רבי זושא מהאניפולי, החוזה מלובלין ועוד.
כשהתוודע אל ר' שלמה מקרלין, דבק בו והיה לתלמידו החשוב.
לאחר הירצחו של רבו בשנת 1792 על ידי קוזאק רוסי, שב ללבוב והחל לנהוג כאדמו"ר. סביבו התקבצה קבוצה קטנה של חסידים שסבלו יחד איתו מהמתנגדים לחסידות בעיר.
מלבוב עבר לסטרליסק ובהדרגה גברה השפעתו וחסידיו הלכו והתרבו.
ר' אורי סלל דרך חדשה בחסידות. הוא דרש מחסידיו להתרכז בחסידות ובעבודת המידות, התנגד למופתים ואף התעמת עם הצדיקים שהנהגתם הייתה מיוסדת על מופתים ומעשי פלא.
במרכז חסידותו העמיד ר' אורי את התפילה בהתלהבות ובדבקות. תפילתו בנוסח קרלין הייתה מלווה בצעקות ונמשכה שעות ארוכות. חסידים מספרים שבכל יום לפני תפילתו היה נפרד מאשתו ומבני ביתו מתוך חשש שימות מרוב דבקותו והתלהבותו בתפילה. בשל אש ההתלהבות שהייתה בו כינו אותו חסידיו "השרף".
הוא ראה בדרך חיים של עוני ודלות מטרה חשובה. הוא עצמו חי בעוני ובמחסור, ומרבית חסידי סטרליסק חיו בעניות כמוהו.
לאחר מותו מילא את מקומו בנו שלמה למשך ארבעה חודשים עד שנפטר מגעגועים לאביו באומרו: "איך אפשר לחיות בלא אב כזה?".
יורשו היה ר' יהודה צבי מסטרטין. מתלמידיו – ר' שלום מבלז, ר' צבי הירש מרימנוב ועוד.
מקצת מדברי תורתו התפרסמו בספר "אמרי קודש" (למברג תרל"א), שנכתב על ידי תלמידיו.
אחד מצאצאיו הוא המשורר אורי צבי גרינברג, הקרוי על שמו.

חוסר אמונה, ואולי גם קנאה ומתח בין אישי, גרמו לכך שרבי שלום מבֶּעלז נאלץ לשנות סדרי בראשית ולהשתמש ביכולותיו המיסטיות.
ר' אורי מסטרליסק מציע הסבר חדשני לביטוי "דרך ארץ", שעל פיו צריך ללמוד דרך ארץ מן הארץ ממש, המסמלת את הענווה והנכונות לשאת בעול.
ר' אוּרי מסְטְרֶלִיסְק נסע לרבו והותיר את אשתו לבדה. רבו מעמיד אותו על המתח שעלול להיווצר בין חיי משפחה יציבים לבין בקשת ה"אמת" וההתקדמות הרוחנית.
מתי עדיף גיהינום? יוסל, החסיד ה"בדחן" בחצרו של רבי ישראל מרוז'ין, מעדיף להישאר חסידו של הרבי, אף שמבחינתו מצב זה הוא גיהינום.
האם צדק ר' אורי מסטֶרְליסק כשאמר לאדם עני לקנות כרטיס הגרלה? ומדוע הדבר כמעט גרם לו לעזוב את כס האדמו"רות?
ר' אורי מסְטְרֵלִיסְק נפטר כדי להחליף בבית דין של מעלה את ר' יחיאל מיכל מזְלוֹטשוֹב, שהחמיר בדינם של אנשים שפגמו בשמירת הברית (שהוציאו זרע לבטלה).
חסידיו של ר' אורי מסטרליסק הם עניים מבחירה. גם כאשר הוא מציע להם הזדמנות להיות עשירים, הם מסרבים להצעתו.
משרתו של ר' אוּרי מסטרליסק קם בליל יום הכיפורים לשתות, אך הרבי שמבחין בזאת, לא נוזף בו. הוא רואה קודם כול את טובת האיש ובריאותו לנגד עיניו.
תלמידיו של ר' אוּרי מסְטְרֶלִיסְק מבקשים ממנו לספר להם "מעשה", כלומר סיפור. אבל הוא בוחר לספר להם מה הערך של מעשה ועשייה חיובית בעולם.
ר' יהודה צבי מסטרֵטין פתח את חולצתו והצביע על לבו. בכך הוא הסביר מה למד מרבו ה"שַׂרַף".
מיהו "השרף" (המלאך), וכמה פרצופים יש לו? התשובה לכך יוצאת מהשאלה אם להתבדל או ליצור קשר עם כל אדם.
העיסוק בתיקון ההתנהגות הקלוקלת נתפס בעיני ר' בונים כחסר תוחלת וכמקטין את האישיות. הפתרון נעוץ דווקא בהגדלת כוחות הנפש והאישיות של האדם.