ר' ייבי מאוסטרהא

מדוע רבי ייב"י אוהב כל כך את מצוות הסוכה, ולמה הוא שואף להתקרא הדיוט?
איך ר' זושא מחמם את הסוכה, ולמה היא יכולה להישרף? על להט התמימות וחום הלב.