ר' נתן שטרנהרץ

מהי האווירה הראויה לרגעי התקיעה בשופר בימים הנוראים?