ר' משולם איגְרָא

האם צריך לפעמים לשכוח את התורה? ולמה נשך את עצמו הרבי כשרצה להתפלל?