ר' משה סופר מפשוורסק

גם בביתו שלו, רבי משה מפשבורסק הוא עובר אורח - כמו כולנו בעולם הזה..