ר' יעקב יוסף מאוסטרהא

אחת מן העוולות בחברה האנושית היא הטלת המס דווקא על החלשים שאינם יכולים לשלם. ר' יעקב יוסף לומד מכך כי גם תענית וצום אינם אלא חוסר צדק, ולכן אינם עוזרים.
הבעל שם טוב "אמר את האמת", ואילו אנחנו, כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לפחות לדעת שאנחנו דוברי שקר. כך מתאר ר' יעקב יוסף מאוסטרהא את התמעטות הדורות.
בדרשתו הקצרה עוסק רבי יעקב יוסף מאוסטרהא בכוחם של סיפורים. על פי דרשתו, דווקא הסיפורים הם היסוד והם ה"ספיר". ובמילים אחרות - סיפור מכונן.