ר' יחיאל משה גרינוולד

מה עדיף? תום הלב או שכל חריף וידיעות נרחבות?