ר' דוד מהוסיאטין

כיצד סייעו החסידים ליציאת הלבנה מתוך העננים?