ר' אברהם מסדיגורא

האם ביאת המשיח תלויה בתשובה? ואולי להפך? ומדוע שלא יגיע המשיח מיד?