ר' שלום רוזנפלד מקָאמינקא

הסיפור מביא את המתכון הקליל של ר' נפתלי לאיך צריך אדם לקבל את פני מותו.