ר' לייב קעסלר

תיאור של רגעי חייו האחרונים של הבעש"ט בעולם. עם עצירת השעונים נעצרים חייו