ר' ישעיהו הלוי הורביץ (השל"ה)

בסיפור זה ניתן ללמוד על האופי שנדרש ממנהיג בחסידות, וכיצד הוא נבחר לתפקידו