ר' יצחק מזידיטשוב

"תן וקח" - זוהי הססמה שטבע ר' יצחק מזידיטשוב, ואף כינה את מי שלא נוהג כך "אילן סרק".