ר' יעקב יצחק הורוביץ

ממה התפעל החוזה מלובלין בסיפור מגילת אסתר כששמע אותה מפי אחד מתלמידיו הצעירים?