ר' יוסף מטורטשין

האם ניתן לשלוט ברוח הקודש? מדוע הרב מבקר את תלמידו על כך?