ר' איציק'ל מלוּבּלין

איך עורמתם של ילדים יכולה ללמד על הדרך לכפרת עוונותינו ביום הכיפורים?