התחזות

מדוע ר' מנחם מנדל מרימַנוֹב מספר סיפור עממי על כלב ועגל בליל הסדר? ומה משמעותם של מעשי הנקמה של האיכר הגוי באדון שהתעלל בו?
מה רמז ר' נפתלי מרופשיץ לחוטא שהתבייש לספר על העבֵרות שלו?