גרזן

מהו יתרונו של הגרזן על פני צרור המפתחות? ומדוע גרם הבעש"ט לתלמידו, ר' זאב קיציס, שיאבד את הפתק שהכין לקראת תקיעת השופר?
האם הדרך לזכות בעולם הבא היא להימנע ככל האפשר ממפגש עם העולם הזה?