בתי מדרש

מדוע לימוד התורה של התלמידים לא עלה לשמיים? על תורה לשמה ותורה לשם כבוד
התלמיד מודאג: כיצד יוכל לשבת בבית המדרש, הקדוש והמכובד, כשהוא חושב מחשבות שאינן ראויות למקום? ולהפך: מה יעשה כשבניגוד להלכה הוא מהרהר בדברי תורה בבית הכיסא?
איך פעם כולם היו דוברי שקר בבית הכנסת, ואיך הפכו למרבה הצער לדוברי אמת?