שכחת מה לבקש

בדרכים שונות סיפרו מורי החסידות את המשל הבא:
מעשה במלך שגירש את בנו, שלא התנהג כשורה. בן המלך המגורש, שלא היה לו במה להתפרנס, הפך לשוליה אצל בעל מלאכה אחד, כדי שיקבל מזון עבור מלאכתו. כך היה חי, כשהוא עני, בגדיו קרועים ואין נעליים לרגליו.
אחר זמן זכר המלך את בנו וביקש מידידו האהוב שילך ויחפש אותו. הלך הידיד ומצא את הבן. שאל האיש את בן המלך: "מה תרצה שאבקש מאביך עבורך?"
השיב בן המלך: "אבי גירש אותי מביתו. ובכן אבקש כי ישלח לי לפחות בגד ללבוש ונעליים לרגליי."
אמר לו ידידו של המלך: "טיפש שכמוך! הלוא היית צריך לבקש שאביך יחזיר אותך אל ביתו, וממילא יהיה לך כל טוב. ואתה מבקש דברים קטנים אלה?