מקום לשבעת הרועים

דירתו של רבי חיים מצַאנז הייתה קטנה מאוד. רעייתו הרבנית טענה כי נחוץ מאוד להרחיבה, אבל הרבי לא רצה בכך. ובכל זאת, הרבנית הייתה חוסכת מעט מעט בכל פעם. בכסף זה, לקראת חג הסוכות, היו בונים סוכה גדולה ומשאירים אותה גם לאחר החג, וכך התרחבה הדירה.
על כך אמר ר' חיים: "הלוא כל דירתו של רבי אלימלך מליזַ'נְסק לא הייתה אלא חדר אחד מלבד חדר השינה. בחדר זה היו דרים כל בני הבית, ועדיין היה מקום גם לשבעת הרועים, הצדיקים העליונים, שהיו באים אל ביתו. ואילו עתה אין מסתפקים בכך, וכל אחד מבקש לעצמו דירה מרווחת."