גלגולו של מלך

פעם אחת נודע לרבי שמחה בּוֹנִים מפְּשִׁיסְחַה שרבי אברהם יהושע הֶשֶל מאפטא, מחבר הספר "אוהב ישראל", מגיע לעיר שבה הוא שהה באותו זמן. הלך ר' שמחה בונים לקבל את פניו. כשהגיע לביתו, אמר לו משרתו של רבי אברהם יהושע שהוא ישן. לקח ר' שמחה בונים מקל מחודד, נשאו על כתפו והלך הלוך ושוב לפני פתח הבית כשומר סף. כששאלו אותו לפשר התנהגותו ענה ר' שמחה בונים: "ברור לי שבאחד מגלגוליו הקודמים היה הרב הקדוש מאפטא מלך ישראל, ולכן ראוי שיהיו לו שומרי סף."
ובאמת פעם אחת אמר הרבי מאפטא לחסידיו: "הרבה פעמים התגלגלה נשמתי בעולם הזה. פעם אחת הייתי מלך, ופעם הייתי הכוהן הגדול, אני זוכר שאני וכל הכוהנים הצעירים היינו צוחקים על איש אחד שהִרבה להביא קרבנות. הייתי גם תנא, וגם אחד מגאוני בבל, וכעת מה אני? רב בעיר קטנה."
וכשסיים הרבי את דבריו באו אורחים מארץ ישראל ונתנו לו כתב מינוי לרב עיר בארץ ישראל