אני לא אשכח

סמוך לפטירתו, קונן רבי אברהם יהושע השל מאַפּטָא על סבל הגלות ועל התמהמהות הגאולה וביאת המשיח. וכך סיפר מתוך בכי: "לפני מותו הבטיח רבי לוי יצחק מבַּרדיטשוֹב, כי כשיגיע לעולם הבא לא ינוח ולא ישקוט, אלא יעורר את כל הצדיקים והקדושים עד שיגרום לבוא המשיח. אולם אחרי שבא רבי לוי יצחק אל העולם העליון, השתעשעו עמו בהיכלות הצדיקים והעלו אותו מעלה מעלה עד ששכח את מטרתו. אבל אני" – קרא הרבי מאפּטא – "אני לא אשכח!"