עזרה עצמית

אי אפשר להסתתר ממי שרואה את לבבנו. סיפור על כוחו המופלא של ר' יחיאל מִיכְל מזלוֹטשוֹב שידע לראות לתוך נפשו של האדם, ועל חששם של האנשים להיחשף בפניו.
למה לקחת מעני את המעט שיש לו? ר' לוי יצחק מברדיטשוב לוקח למגיד מקוז'ניץ את המעיל דווקא כשקר בחוץ, ומלמד אותו לגלות את מה שיש בו
כיצד יכולה הנשמה לעלות אם אין לה סולם? באמירה זו מתאר הרבי מקוצק את הדרך שבה יכולה הנשמה ויכול האדם לעלות למעלה ולהתקדם. הסוד הוא - לא להתייאש.