סערות

חלק שלישי
בחלק זה של הסיפור מופיע בחתונת הקבצנים הקבצן הראשון, העיוור. כמו שיעשו גם הקבצנים שאחריו, הקבצן מסביר כעת מדוע המום שלו אינו חיסרון אלא יתרון וכוח.
למה מעדיף ר' נחמן לשתוק ולא להתפלל כאשר הספינה עוד מעט וטובעת?