סנדלר

חלק שני
כיצד אדם יכול להיות עני ובכל זאת שמח? מדוע אין הוא מתקנא באלה שמתפרנסים יותר ממנו?
חלק רביעי
האם איש תם יכול להפוך לחכם בקלות? ואם כן, מה זה אומר?