הסכמה

בסיפור שלפנינו ר' שניאור זלמן ניצב בפני פרשות דרכים שדורשות ממנו לבחור היטב את המשך דרכו
האם ניתן לשלוט ברוח הקודש? מדוע הרב מבקר את תלמידו על כך?