בנים ונערים

מיהו הנער הבלתי נראה ששלח הצדיק אל בית המרזח באמצע הלילה, והיכן ניתן למצוא אותו?
האם סיפור הפיתוי היה או שמא רק דמיון היה?