אש

אפילו דבר הנראה קר וקפוא כקרח יכול להשתנות, להידלק ולבעור באש.
נראה שרבי זושא שקוע כל כך באמירת פסוקי תהלים שאינו רואה שאש בוערת לידו, אולם דווקא באמירת פסוק מהתורה הוא מצליח לכבות את האש.
איך ר' זושא מחמם את הסוכה, ולמה היא יכולה להישרף? על להט התמימות וחום הלב.