כבוד הסוס והעגלה

האחים ר' אלימלך מליז'נסק ור' זושא מאַניפּוֹלי עשו יחד "גלות" ונדדו ממקום למקום ברגל וללא רכוש, כאנשים פשוטים.
כשהיו מגיעים אל לוּדמיר, נהגו להתארח אצל חסיד בשם ר' אהרן. לאחר שסיימו את ה"גלות" ושמם כבר התפרסם בעולם, יצאו האחים שוב אל לוּדמיר, והפעם באו בעגלה עם סוסים. כשחנו בכפר סמוך, בא אליהם עשיר אחד מן העיר והזמין אותם להתארח אצלו. אמרו לו האחים שלא ימתין להם אלא יחזור לביתו, והם יבואו אליו בעצמם.
ואולם כשהגיעו ללוּדמיר, פנו האחים אל ביתו של ר' אהרן ולא באו אל ביתו של העשיר. כשבא אליהם העשיר בטענה מדוע סירבו להזמנתו, אמרו לו האחים: "הרי אנחנו אותם השניים שהיו כאן גם בביקורים הקודמים, ובכל זאת, רק בפעם הזאת ביקשת שנבוא אל ביתך. והרי ההבדל בין ביקור זה לקודמיו הוא שעכשיו באנו בעגלה רתומה לסוסים. ואם כך, הכבוד שאתה מבקש להעניק אינו לנו אלא לעגלה ולסוסים. אנא ארח אצלך את העגלה והסוסים."