השל"ה בברוגז

פעם אחת, בחג שמחת תורה, בשעה שהציבור ערך את ההקפות ואת הריקודים עם ספרי התורה בבתי הכנסת, אמר לפתע החוזה מלוּבּלין: "רואה אני כי יש כעת הקפות יפות ברוּפּשיץ! השל"ה הקדוש זכרונו לברכה, מחבר הספר 'שני לוחות הברית', נמצא עכשיו שם – בבית מדרשו של תלמידי, רבי נפתלי מרופשיץ."
לאחר החג, כשנודע לר' נפתלי מה שאמר רבו, נסע בעצמו ללובלין כדי לברר את העניין.
אמר לו החוזה: "נו, היו לכם הקפות יפות השנה!"
ענה ר' נפתלי: "נכון."
"ובשל מה?" שאל החוזה, כדי שיספר ר' נפתלי על התגלותו של השל"ה.
אך ר' נפתלי השיב: "בשל הדגים, היין והבשר, שהיו טובים וטעימים במיוחד!"
"לא!" אמר החוזה, "השל"ה! הלוא השל"ה זכרונו לברכה היה אצלכם!"
"בהחלט," אמר ר' נפתלי, "ואולם הוא היה ברוגז אתי."
"האומנם?!"
"כן! כך עמד, הפנה אליי את כתפו ולא את פניו, ולא אמר אפילו מילה אחת!"
"האומנם?" שאל שוב החוזה.
"בהחלט," הסביר ר' נפתלי, "כך בדיוק ראיתי את השל"ה, כשהוא עומד, כהרגלו, בין שאר הספרים שעל המדף שבארון, ורק כתפו פונה כלפי חוץ."