היא אומרת אבל אני יודע

אחרי שחזר ר' לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב מביקורו הראשון אצל מורו, ר' שמֶלקֶה מניקלשבּוּרג, שאל אותו חותנו: "מה למדת שם?" השיב ר' לוי יצחק: "למדתי שיש בשמים בורא לעולם!"
קרא החותן למשרתת ושאל אותה: "האם את יודעת שיש בורא לעולם?"
– "כן", ענתה המשרתת.
אמר החותן לר' לוי יצחק: "השמעת מה אמרה המשרתת? האם בשביל זה נסעת עד ניקלשבורג?"
ענה לו ר' לוי יצחק: "היא רק אומרת, אבל אני יודע."