אלוהים שלי

בהיותו נער, ברח רבי מנחם מנדל מקוצק מבית הוריו ובא אל חצרו של החוזה מלובלין.

נסע אליו אביו וצעק עליו: "כיצד עזבת מנהג אבותיך, ובאת להסתופף בצל החסידים?"

השיב לו בנו: "בתורה כתוב 'זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ, אֱלֹהֵי אָבִי וַאֲרֹמְמֶנְהוּ' (שמות טו, ב). תחילה נאמר 'זֶה אֵלִי', ורק אחר כך 'אֱלֹהֵי אָבִי'. ומכאן, שצריך שאמצא תחילה את אלוהיי שלי, ולא את האלוהים שקיבלתי מאבותיי."