בנימין שבילי הוא משורר וסופר.

בנימין שבילי

בדרך למעלה

הבעש"ט מגלה לתלמידיו את אופן הסתלקותו מהעולם בדרך מטפורית. עזיבתו, הוא אומר, תלוּוה בעמידתם מלכת של שני שעונים, המסמלים את המאבק שמתחולל בגופו מבחוץ ומבפנים: השעון הגדול הוא חיצוניותו, והקטן - פנימיותו קראו עוד

כישרונו של אמן הסיפור

יכולתו של רבי ישראל לעבור מעולם אמנות הסיפור לעולם הפרשנות של טקסט מקודש ולהחליף את עמדת האמן בעמדת פרשנות של תלמיד חכם - מפליאה ועמוקה קראו עוד

כשהשיטה גוברת על האינסטינקט

בזכות סגולתו המיוחדת של האברך הצעיר "לא לעשות שום דבר אלא אם יש בו הנאה לקב"ה", הוא מצליח להיפרד מדמיונות התשוקה - ואז יכול המקום לגבור על הבית, הרוח על הגוף והרבי על האישה קראו עוד

זאב תמים

בדרמה הקומית שמתרחשת בין רבי זאב לאשתו נמצאת המשרתת כמין מחיצה מפרידה, ובין הרבנית למשרתת נמצא רבי זאב התמים. כשהוא מחליט לבוא עמן לבית הדין, עליו להשיל את בגדיו הפשוטים וללבוש את בגדי הסמכות הרבניים קראו עוד

קרדום לצאת בו

בתוך משבר אמצע החיים, מגלה הסוחר, בעזרתו הבלתי מודעת של הגוי, שאת העולם הבא אי אפשר לקנות במעשה חד פעמי: עליו לצאת מחדרו - אותו קבר שכרה לעצמו - ולהיות מעורב בין הבריות קראו עוד

כיצד להיות נאהב

היחסים בין רבי שניאור לאשתו פותחים צוהר לפרקטיקה שהוא ידע עוד בבחרותו - כיצד להיות נאהב על ידי בת זוגו. פרקטיקה זו תסייע לו גם ללמוד את הפרקטיקה האינטימית של התפילה החסידית קראו עוד

הגדה חדשה

המפגש בין רבי לוי יצחק וחיים הסבל גורם ליהודי הפשוט לבטא את ההגדה של פסח בדרך עממית חדשה. כך נוצר מעין טקס של הגדה אישית על סֵבֶל ועבדות קראו עוד

בין קדרה לקדרות

דווקא במצב של הסתרה הדדית, שבה נהגו הרב ואשתו, מתגלית האהבה, ואילו במצב הגלוי והשקוף של האברך ואשתו, זה שיש בו סדר וקפדנות, נמצאת האהבה מוחמצת קראו עוד

חקוק בבגד

לאחר שהלך בפומבי בבגדי הכמורה, מתייחס אליהם הרב כאל חפץ אישי, שנעשה חלק מזהותו. ייתכן שזו הסיבה שהוא מבקש בצוואתו להיקבר עטוף באותם בגדים כבתכריך קראו עוד

שפע חונק

פעולתו של רבי נחמן היא רוחנית ושונה לחלוטין מפעולתו הגשמית של רבי חייקיל. בדרכו שלו מנסה רבי נחמן לתקן את "תאונת המים" דרך הפניית החסיד אל מקום המים העליונים. בכך הוא מזכיר לו מהיכן באמת מגיע השפע קראו עוד

בזכות הצפצוף והמעוף

האדם הוא המובחר בברואים מפני שיש לו שפה ולא רק קול. זו הסיבה שהוא משול לציפור המיוחדת שמדברת. אופן הבעתו יכול לגרום עונג לאלוהים יותר משאר ברואיו, ובמיוחד אמורים הדברים כלפי עמו הנבחר קראו עוד

ציניים או מתנשאים?

תשובת האחים לגביר נראית לכאורה אירונית ודידקטית, אבל אפשר לפרש את סופו של הסיפור אחרת לגמרי: האחים מואשמים בו בהלבנת פנים ויוהרה קראו עוד

חסד של מחלה

מדוע כעס המגיד על החסיד שפנה אליו, והציע לו קדחת? הרי הכעס נחשב בחסידות למידה מגונה מאוד. אלא שדרך הבלטת עולם הדין, הכולל את הכעס והקדחת, מעורר המגיד את כוחות החסד קראו עוד

הצד השני של השחיטה

מדוע ראה הצדיק מראה נורא כל כך של שחיטת עגל? התשובה נמצאת בלב לבה של החוויה החסידית, שאינה מדחיקה אירועים גסים ונוראים. לדידה, דווקא אלו מגלים בעקיפין את הקדושה שממלאת את העולם קראו עוד

בידור זול

האם כשלא נותר מה לספר, הכול כָּלֶה? והאם אפשר בכלל להגיע למצב כה איום, שכבר אין מה לספר? רבי נחמן רומז במשל שלו על קטסטרופה שעומדת להתרחש בעולמם של המשכילים קראו עוד

איך יוצאים

רבי נפתלי יוצא מעולמה הפנימי של התורה ונכנס למקום שבו לומדים את חכמתה החיצונית: העולם הזה. שם, בעזרת המטה שלו, הוא מצליח בפעולה מאגית שאינה שלו, להטות את דינו של היהודי שבא לבקש עזרה קראו עוד

להוציא את כולנו מהסבך

כשהיהודי הקדוש שואל מתי יזכה לראות את הבן האמתי, הוא מתכוון לבן המיוחד, מעין גיבור מיתולוגי, שביציאתו מסבך חוסר ההגשמה העצמית, יצליח לשנות את המציאות עבור כולנו קראו עוד

עבודה זרה של לימוד תורה

לימוד תורה לשמה, על פי רבי ברוך מקוסוב, אמור לעלות השמימה - לחזור אל מקורו. אלא שהוא לא יכול לעשות זאת, כשהכול מחזיקים בו לעצמם ולתועלתם קראו עוד

מה זאת אהבה

רוגזם וכעסם של בני הזוג זה על זה מוציא את שניהם ממערכת היחסים האידילית, וסבלם מעורר את רחמי האל, כמו שקרה במקרה יעקב ורחל. הדינים מעוררים את החסדים כשהיצר מתפרץ. כך נוצרת כל יצירה, ואולי כך גם נולד הוולד קראו עוד

של מי הכוח

המגיד שמח שזוג עקר שנפקד לאחר שנים רבות לא בא אליו במהלך אותו זמן לבקש ברכה, כי הזוג אולי הבין שדרכי הצדיקים עלולים להסתיר את מקור כוחם הנובע מאלוהים קראו עוד

אנרגיה מבוזבזת

לרבי מנחם מנדל קשה לתפוס את חרדת הגוף של האיש שמולו, שכן יחסו שלו אל הגוף הוא כמעט הפוך. כיצד ייתכן, הוא תמה, שאדם יעסוק בגופו במסירות גדולה כל כך ולא יניח לו גם לאחר המוות? אנרגיית האהבה והמסירות מתבזבזת, וכל תעצומותיה הולכות אל אהבת העצמי הגופנית הנהנתנית קראו עוד

קרא אותי

אליהו הנביא, אולי בפעם הראשונה, פועל בסיפור שבו הוא מככב גם למען עצמו. כמחבר הספר הוא משתוקק לקורא. צדיקים במותם נקראים לא רק חיים אלא גם יוצרים - הנה הם עוסקים גם לאחר מותם בחיפוש קורא אמיתי קראו עוד

רק על עצמי לספר ידעתי

האם ייתכן שהתנהגותו של רבי צבי, המקלס את עצמו במשך שעתיים תמימות, מראה דווקא על צניעות גדולה? קראו עוד

להציל את המגיד

שברון לבו של הכפרי ואכזבתו הם גם גאולתו. כך הוא מגלה שבן לא קונים בכסף אלא מבקשים מהמקור קראו עוד

שניים שנכנסו לפרדס

איך ייתכן ששני אנשים ייכנסו לאותו מקום, והחוויה שלהם תהיה הפוכה לחלוטין? הכל תלוי בנקודת התפיסה שבה הם מסננים את עולמם - אם כניעה ליצרים או מלחמה בהם קראו עוד

חוט של שליטה

הסוחר מתגלה בסיפור לא רק כבעל הבית של ביתו החיצוני, אלא גם כבעל בית (אדון) של ביתו הפנימי. תגובתו העדינה הופכת לחכמה אלוהית של שליטה עצמית קראו עוד

מחיצה כפולה

אם המלך חפץ שהאדם יבוא אליו, מדוע הוא מסתתר מאחורי מחיצות כה רבות? אולי בגלל שמחיצה אינה גדר, אלא משהו אחר לגמרי קראו עוד

ריפוי כפול

תוך טיפול שקושר בין גוף לנפש, הבעש"ט לא רק מצליח לרפא את החולה, אלא גם את הרופא שהתייאש מטיפול בחולה קראו עוד