שתיקה

עד כמה גדול כוח השתיקה? איזה שימוש עשה ר' מֶנדְל מווּרְקי בשתיקות הארוכות ששררו כשישב עם תלמידיו?
למה מעדיף ר' נחמן לשתוק ולא להתפלל כאשר הספינה עוד מעט וטובעת?