קרח

כיצד ניסה השטן להכשיל את המגיד ממזריטש, וכיצד ניצל המגיד מן הגאווה?
אפילו דבר הנראה קר וקפוא כקרח יכול להשתנות, להידלק ולבעור באש.
כיצד זכה גוי עני בברכת הבעל שם טוב לעושר ולאריכות ימים? ומה רומז הבעש"ט בסימן שהוא נותן לגוי לאריכות ימים?