הפרעות אכילה

מהי עבודה זרה בימינו, כשהתרבות האלילית כבר אינה נפוצה?