דימוי עצמי

מה הופך אדם ל"גנב"? על פי הר' מוורקי, לא רק פעולת הגנֵבה גורמת לכך, אלא התווית שדבקה באיש היא שהופכת אותו לגנב.
מהי עבודה זרה בימינו, כשהתרבות האלילית כבר אינה נפוצה?